Voelmaquette 'Gent in reliëf'

Ervaar de stad met alle zintuigen via de voelmaquette 'Gent in reliëf'. Sinds oktober 2018 heeft de maquette een vaste plek in De Krook.

voelmaquette
voelmaquette

Op dinsdag 2 oktober 2018 werd de voelmaquette 'Gent in reliëf' voorgesteld in De Krook. Deze maquette is ontworpen om informatie te geven over de Gentse binnenstad via zintuiglijke ervaringen (horen, zien en voelen), zodat iedereen - ook mensen met een beperking - zich een beeld kan vormen van de stad en haar gebouwen.

Historiek

Het idee om via verschillende zintuigen informatie over de stad op te vragen en weer te geven is ontstaan onder impuls van Prof. Dr. Arch. Marc Dujardin, die bij studenten Architecteur een empathische en mensgerichte attitude wilde stimuleren. Personen met een beperking werden als ervaringsdeskundige ingezet voor concrete architectuur- en ruimtelijke planningvraagstukken van de Stad Gent.

Pilootproject was het KOBRA-project in 2008. Om de plannen voor de heraanleg van het historisch centrum rond de Korenmarkt en het Braunplein aanschouwelijk te maken voor personen met een visuele beperking, werd een tactiel schaalmodel gebouwd met lichtsensoren voor slechtzienden en spraaktechnologie: 'de KOBRA-maquette'.

Naar een 'multi-Sensoriële', duurzame maquette

In 2016 wilde de Stad Gent onder leiding van de Toegankelijkheidsambtenaar en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen al deze ervaring gebruiken om een duurzame en verbeterde versie van de KOBRA-maquette te ontwikkelen van het stadscentrum. In het streven naar een inclusieve stad werd het idee van een maquette voor slechtzienden en blinden uitgebreid naar het ontwerp van een meubel, waarbij bezoekers via verschillende zintuigen informatie over de stad kunnen opvragen – een 'multi-Sensoriële' kijk op Gent.

Het resultaat is de voelmaquette 'Gent in reliëf', die nu een vaste plek heeft in De Krook. Met deze maquette kan men de stad te laten zien, horen en voelen en zo ook aan mensen met een visuele, motorische of andere handicap de kans te geven om, ondanks hun beperking, de stad ten volle te ervaren.

De voelmaquette in één minuut

Via onderstaand filmpje krijgt u een impressie van de voelmaquette in De Krook. Op het einde van het filmpje toont de handleiding hoe u de maquette gebruikt.