Kinderen tegen armoede

Gent tegen armoede

Armoede beperkt de kansen van veel Gentenaars. Stad en OCMW bundelen de krachten om mensen in armoede te helpen.

Portret

Jürgen groeide op in armoede. Dat had heel wat gevolgen, zowel thuis als op school. Bekijk hieronder zijn getuigenis. 

Lessenpakketten & ideeënbundel

Ben je leerkracht en wil je met je leerlingen werken rond het thema armoede? Klik hieronder door naar de pagina met lessenpakketten voor kleuter, basis en secundair.

Zoek je ideeën om armoede aan te pakken op school (bijvoorbeeld door een aangepast kostenbeleid of andere acties)? Download hier de ideeënbundel en laat je inspireren door andere Gentse scholen.

 

Gent strijdt tegen armoede

Meer dan 1 op 6 Gentenaars leeft in armoede. 42.000 Gentenaars hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede is bijzonder complex. Het start altijd met een tekort aan financiële middelen, maar leidt al snel tot sociale uitsluiting op alle vlakken. Mensen in armoede kunnen moeilijk deelnemen aan het sociale leven en hebben minder toegang tot gezonde voeding, gezondheidszorg, een degelijke woning en sport en vrije tijd.

 

Samen voor een sterk armoedebeleid

Elke Gentenaar heeft recht op een menswaardig leven. Iedereen moet kunnen meedoen aan het leven in onze stad. Daarom gaan we de strijd aan, door Gentenaars financieel vooruit te helpen en hun sociale rechten te realiseren. We begeleiden hen waar het nodig is, en dit op alle levensdomeinen: wonen, werk, onderwijs en leren, gezondheid, energie, vrije tijd, … We hebben bijzondere aandacht voor de kansen van kinderen.

De grote acties in de strijd tegen armoede staan gebundeld in het Gents Armoedebeleidsplan. Dit plan is het resultaat van een intense samenwerking tussen talloze organisaties die strijden tegen armoede. Jaarlijks wordt verslag uitgebracht over wat er gebeurde om dit plan te realiseren op de Commissie Welzijn van de Gemeenteraad. In 2020 komt er een nieuw plan met ambities voor de komende 6 jaar.

Project in de kijker

Met ‘Kinderen Eerst’ slaat de sociale dienst van OCMW Gent een brug tussen scholen en hulpverlening. Maatschappelijk werkers houden zitdag op een aantal Gentse scholen. Zo kunnen zij gezinnen in armoede die moeilijk de stap naar hulpverlening zetten binnen de vertrouwde omgeving van de school op weg helpen. Het project bleek zo succesvol dat het intussen werd ingebed in de reguliere werking van de sociale dienst.

In schooljaar 2017-2018 kregen 315 gezinnen hulp op maat (van leefloon en uitputting van sociale rechten tot hulp bij administratie en betalingen). Zo krijgen de schoolteams van 26 Gentse scholen meer ruimte om in te zetten op de onderwijskansen van de meest kwetsbare leerlingen.

Contactgegevens
OCMW Gent
Onderbergen 86, 9000 Gent
09 266 99 11
ocmwgent@ocmw.gent