Vakantiesouvenirs met een staartje

Koop geen souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dieren of planten.

Niet alleen om de natuur te beschermen, maar ook om moeilijkheden te vermijden, neem je best geen souvenirs mee die de grens niet over mogen. De belangrijkste categorieën van souvenirs die populair zijn maar ook illegaal, zijn kaviaar, ivoor, rainsticks en orchideeën, bepaalde schelpen, pelsen, klauwen en tanden, koralen, reptielenhuiden, … In de folder van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu vind je terug wat mag en wat niet mag.

Goede raad: informeer je hierover voor je op reis vertrekt.

Meer informatie vind je op de website van de federale overheid: http://www.health.belgium.be/nl > dieren en planten > CITES en bedreigde soorten > souvenirs.

Heef je twijfels, koop het souvenir dan niet of neem contact op met de federale dienst CITES, tel. 02 524 74 02 of 21, cites@health.fgov.be.