Roofvogels en uilen

Roofvogelshows op het openbaar domein zijn in Gent niet meer toegelaten.

Verbod op roofvogelshows

De Gentse gemeenteraad keurde op 22 januari het verbod goed om in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen tentoon te stellen op het openbaar domein, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Het enige evenement waarop dit verbod niet van toepassing is, is de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische Valkerij Federatie in de Sint-Baafskathedraal (Viering Sint-Bavo), mits voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Het stadbestuur wil vermijden dat mensen door de roofvogelshows geïnspireerd geraken en zich ook een roofvogel willen aanschaffen. Roofvogels en uilen zijn geen huisdieren; ze horen thuis in de natuur. En het is daar dat we hen best kunnen gaan bewonderen.

Uilen en roofvogels, ook al zijn ze in gevangenschap geboren, stellen door hun opmerkelijke bouw en bijzondere levenswijze zeer hoge eisen aan hun leefomgeving. Ze vragen ook specifieke zorgen, waardoor de kans groot is dat het welzijn van het dier in het gedrang komt wanneer ze in gevangenschap gehouden worden als huisdier.

Bovendien houden opvoeringen met roofvogels een ernstig risico voor de openbare veiligheid in, aangezien het om wilde dieren gaat waarvan de gedragingen onvoorspelbaar zijn.

Lees art. 15 van de politieverordening op de openbare rust en veiligheid