Wespen, bijen, hommels en hoornaars

Contacteer de brandweer voor het verwijderen van wespennesten en nesten van Europese en Aziatische hoornaars. Bijen worden niet vernietigd.

Wat is het verschil tussen een wesp, een bij, een hommel en een hoornaar?

  • Een bij is bruin en behaard. Een hommel lijkt anatomisch op een bij, maar is dikker en heeft meer beharing. Hommels en bijen vormen geen reëel gevaar voor mensen. Ze steken enkel als ze zich bedreigd voelen.
  • Een wesp is geel/zwart en onbehaard. Een wesp is doorgaans agressiever dan een bij of een hommel. 
  • Een Europese hoornaar heeft een rood-bruine kop met een geel gezicht. Het borststuk is overwegend rood-bruin met een zwarte tekening. Het achterlijf is zwart en geel. De poten zijn rood-bruin. De Europese hoornaars zijn ongeveer 3 centimeter lang.
  • Een Aziatische hoornaar heeft een zwarte kop met een oranje-geel gezicht. Het borststuk is zwart en het achterlijf ook, met enkele gele segmenten. De poten zijn zwart met opvallende gele uiteinden. De Aziatische hoornaars zijn ongeveer 2,5 centimeter lang. De Aziatische hoornaar is net als de Europese hoornaar niet specifiek gevaarlijk voor mensen. Als je uit de buurt van het nest blijft, zal er niets gebeuren.

Waar komen nesten voor?

  • Hommel- en bijennesten komen voor in bloemrijke gebieden zoals tuinen, akkers en boomgaarden. Ze bevinden zich onder andere in de grond, in bomen of muurspleten. 
  • Een wespennest heeft een witte, lichtgrijze of lichtbruine kleur en is gemaakt uit papier en houtschilfers.
  • Het nest van de Europese hoornaar bevindt zich meestal in een boomholte, maar soms ook onder de grond, in een nestkastje, onder daken, in huizen of hangend in een boom of struik.
  • De Aziatische hoornaar maakt vrij hangende nesten. Deze zijn vaak erg groot en worden hoog in populieren, zomereiken of andere bomen gehangen.

Een wespennest of het nest van een hoornaar laten verwijderen?

Je kan de brandweer contacteren om wespennesten en nesten van Europese en Aziatische hoornaars te laten verwijderen. Meestal kunnen ze je de dag zelf nog helpen, maar in echte 'wespenzomers' is het mogelijk dat de brandweer pas 3 of 4 dagen na jouw oproep ter plaatse kan komen. Vermeld duidelijk waar het nest zich precies bevindt, zodat de brandweer het nest ook kan vinden als je niet thuis bent.

Om een wespennest of een nest van een hoornaar te laten verdelgen betaal je € 40, ongeacht het moment waarop je het nest laat verdelgen. Als de brandweer een tweede keer (binnen de 4 maand) moet langskomen voor eenzelfde nest, betaal je slechts 1 keer.

Meld elke waarneming van de Aziatische hoornaar bij de brandweer. Het is cruciaal om de nesten van Aziatische hoornaars zo snel mogelijk te vinden en te verdelgen. Een nest dat niet uitgeroeid wordt, kan volgend jaar resulteren in 50 nieuwe nesten.
Als je in de omgeving een Aziatische hoornaar of een nest spot, neem dan een foto en post hem op www.vespawatch.be.

Wat doe je met een bijennest?

Om een bijennest of -zwerm te laten verwijderen, kan je het best rechtstreeks contact opnemen met een imker. Bijen worden niet door de brandweer vernietigd. Ook wespen zijn overigens erg nuttig in de natuur (onder andere bij de bestuiving van bloemen en planten en bij het ‘wegwerken’ van muggen). Heb je er dus niet echt last van, laat ze dan leven.

Meer weten over bijen en wespen?

Lees de wespenfolder 2017 PDF (566.33 KB)