Overlast door vogels

Heb je last van duiven, meeuwen, kippen, hanen, ganzen, eenden of spreeuwen? Lees hier wat je kan doen.

Het is verboden om vogels, ganzen en eenden te voederen op openbaar domein. Ze vinden voldoende voedsel in de natuur. 
Doe je dit toch? Dat kan een GAS-boete opleveren, die kan oplopen tot 250 euro.

Melden van duiven en meeuwen

Te grote populaties duiven en meeuwen in de stad zorgen vaak voor hinder. Vooral op plaatsen waar de vogels gevoederd worden, treft men vaak grote hoeveelheden vogelpoep of niet opgegeten voedselresten aan. Deze trekken ongedierte aan. Daarnaast brengen vogels soms ook ziektes over.

De Stad Gent kan verschillende acties ondernemen bij een melding:

  • Sensibiliseringsacties met affiches of flyers
  • Via de gemeenschapswacht burgers aanspreken
  • Een aantal duiven vangen (enkel in de wintermaanden).

Melden van kippen en hanen

De Groendienst vangt kippen en hanen enkel op die openbare plaatsen waar de populatie zo is toegenomen dat de dieren schade toebrengen, geluidsoverlast veroorzaken of hinderlijk zijn voor de openbare veiligheid.

Wanneer?

Zwerfkippen en hanen worden enkel gevangen in de winterperiode van begin november tot half maart.

Melden van eenden en ganzen

De Groendienst vangt eenden en ganzen enkel op die openbare plaatsen waar de populatie zo is toegenomen dat de dieren schade toebrengen aan het openbaar groen, zorgen voor een achteruitgang van de waterkwaliteit of hinderlijk zijn voor de openbare veiligheid.

Wanneer?

  • Eenden worden enkel gevangen in de winterperiode van begin november tot half maart.
  • Ganzen worden gevangen in de ruiperiode.

Melden van spreeuwen

De spreeuw is een beschermde vogelsoort. Ze mag niet gedood of verjaagd worden, tenzij het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid om welomschreven redenen een uitzondering maakt.

Het Agentschap staat toe dat de Groendienst in bepaalde perioden in stedelijke omgeving spreeuwen verjaagt met losse flodders. Wanneer spreeuwen massaal een slaapplaats zoeken in straatbomen en veel vuil veroorzaken, dan mag je dit melden aan de Groendienst.

Wanneer?

  • De Groendienst mag spreeuwen verjagen van juli tot oktober/november en van maart tot half april.
  • Tijdens de trek, de winterperiode en in het broedseizoen is het verjagen van spreeuwen verboden.