Overlast door vogels

Heb je last van duiven, meeuwen, kippen, hanen, ganzen, eenden of spreeuwen? Lees hier wat je kan doen.

Het is verboden om vogels, ganzen en eenden te voederen op openbaar domein. Ze vinden voldoende voedsel in de natuur. 
Doe je dit toch? Dat kan een GAS-boete opleveren, die kan oplopen tot 250 euro.

Overlast van duiven, meeuwen, kippen, hanen, eenden en ganzen kan je steeds melden aan de Groendienst.

Overlast van duiven en meeuwen

Te grote populaties duiven en meeuwen in de stad zorgen vaak voor hinder. Vooral op plaatsen waar de vogels gevoederd worden, treft je vaak grote hoeveelheden vogelpoep of niet opgegeten voedselresten aan. Deze trekken ongedierte aan. Daarnaast brengen vogels soms ook ziektes over.

De Stad Gent kan verschillende acties ondernemen bij een melding:

  • Sensibiliseringsacties met affiches of flyers
  • Via de gemeenschapswacht burgers aanspreken
  • Een aantal duiven laten vangen (enkel in de wintermaanden)

Overlast van kippen en hanen

De Groendienst laat kippen en hanen die loslopen op het openbaar domein vangen, omdat ze daar niet thuishoren.

Wanneer?

Zwerfkippen en hanen worden enkel gevangen in de winterperiode van begin november tot half maart.

Overlast van eenden en ganzen

De Groendienst laat eenden en ganzen enkel op bepaalde openbare plaatsen vangen:

  • waar de populatie zo is toegenomen dat de dieren schade toebrengen aan het openbaar groen
  • waar ze zorgen voor een achteruitgang van de waterkwaliteit
  • waar ze hinderlijk zijn voor de openbare veiligheid

Wanneer?

  • Eenden worden enkel gevangen in de winterperiode van begin november tot half maart.
  • Ganzen worden gevangen in de ruiperiode.

Overlast van spreeuwen

Spreeuwen zijn een beschermde vogelsoort. Ze mogen niet gedood of verjaagd worden. De Groendienst bestrijdt spreeuwen dan ook niet. Meer informatie over maatregelen om overlast te verminderen of de mogelijke acties die je kan ondernemen, vind je via de website van het Agentschap Natuur en Bos.

Wanneer?

Tijdens de trek, de winterperiode en in het broedseizoen is het verjagen van spreeuwen sowieso verboden.