Dierenmishandeling of -verwaarlozing

De Stad roept Gentenaars op om mishandeling of verwaarlozing van dieren te melden.

De Stad Gent roept burgers op om eigenaars van verwaarloosde dieren aan te spreken. Als je vaststelt dat dieren verwaarloosd zijn, spreek dan best eerst de eigenaar hierover aan. Als deze het dier blijft verwaarlozen, neem dan contact op met het plaatselijke politiecommissariaat. Die stelt indien nodig een proces verbaal op en schakelt de Inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid in.

De Inspectiedienst Dierenwelzijn heeft hiervoor een handige folder 'Blij in de wei' ontwikkeld, die te verkrijgen is in alle politiecommissariaten en de Stadswinkel.

 

Download folder

'Blij in de wei' PDF (5.32 MB)