Mediawijze verhalen

Mensen in armoede vertellen in een kort filmpje over de positieve impact van digitale media op hun dagelijks leven.

‘Mediawijze verhalen’ bestaat uit 28 filmpjes met een beknopte handleiding.

In de filmpjes vertellen mensen in armoede over de impact van digitale media op hun leven. Ze schetsen een situatie die vroeger moeilijk was en waarbij internet en computer de situatie verbeterd hebben. De filmpjes beslaan een brede waaier aan onderwerpen. Iedere kijker zal zich zeker in één of meerdere situaties herkennen.

Je kan de filmpjes gebruiken als gespreksopener om met mensen in armoede de dialoog aan te gaan over digitale media. De getuigen tonen dat digitale media ook echt iets voor hen zijn. Zo motiveren ze mensen met een gelijkaardige leefsituatie om ook met computer en internet aan de slag te gaan.

Tips om met de filmpjes aan de slag te gaan vind je in de bijhorende handleiding.

Waarom dit project?

Voor veel mensen in armoede is het gebruik van digitale media niet evident. Ze hebben er minder toegang tot en krijgen minder kansen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast hebben ze minder zicht op de mogelijkheden van digitale media. Daardoor zien ze de voordelen voor zichzelf minder duidelijk. Bovendien hebben mensen in armoede veel dringende problemen (financieel, huisvesting, werk) die massa’s energie opslorpen. Dit samen zorgt ervoor dat veel mensen in armoede minder gemotiveerd zijn om met digitale media aan de slag te gaan.

Met het project ‘Mediawijze Verhalen’ willen we bijdragen aan de motivatie om met digitale media te starten. Door dagdagelijkse verhalen te vertellen tonen we de voordelen van digitale media in het dagelijks leven. De verhalen zijn herkenbaar voor mensen in armoede. De vertellers zijn immers mensen die in een gelijkaardige situatie leven.

‘Mediawijze Verhalen’ wil mensen in armoede inspireren om bewust, kritisch en actief in te zetten op alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van het leven te vergroten én om optimaal te kunnen deelnemen aan de wereld om zich heen.

Aan de slag?

Wil je aan de slag met het materiaal uit 'Mediawijze verhalen'? Op de website van Mediawijs.be vind je een link naar de handleiding en de afspeellijst van de getuigenissen.

Partners

Het project ‘Mediawijze verhalen’ is een samenwerking tussen Digitaal.Talent@Gent, Strategische Projectenorganisatie Kempen en Storycatchers.