Gent leent uit

Ontleen gratis laptops, tablets en randapparatuur voor uw e-inclusie activiteiten.

Initiatielessen computer en internet, tablets ontdekken op school, een filmproject met kansarme jongeren ...
Het zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten waarbij u tijdelijk laptops, tablets of projectors nodig hebt. Die kunt u gratis ontlenen bij de Digipolis Uitleendienst.

Alle materialen zijn gratis beschikbaar voor erkende organisaties, scholen en onze collega's van Stad Gent en OCMW Gent.

Waarvoor?

U mag de hardware alleen ontlenen voor laagdrempelige en kosteloze e-inclusieprojecten. Het einddoel bij deze projecten moet dus liggen in het vergroten van digitale inclusie op het vlak van toegang, gebruik, motivatie of vaardigheden.

We vragen aan erkende organisaties om het logo van DigitaalTalent@Gent op te nemen op de communicatiedragers en nadien een verslag van de activiteit met fotomateriaal aan te leveren.

Bekijk onze brochure met een selectie van projecten waarvoor materiaal ontleend werd, en wat cijfermateriaal.

Hoe?

Ga naar digitaleuitleendienst.gent.be en vraag het gewenste materiaal aan via de website. Na goedkeuring van uw aanvraag kan u het materiaal ophalen bij Digipolis.

Na uw project brengt u de materialen terug naar Digipolis. Bij het terugbrengen wordt nagegaan of de apparatuur volledig is en of het netjes werd terugbezorgd.