Let's get started - e-inclusie in tijden van corona

E-inclusie in tijden van corona

De coronamaatregelen stellen de digitale kloof op scherp. Digitaal.Talent@Gent wil de digitale noden in kaart brengen en oplossingen zoeken.

De coronamaatregelen stellen de digitale kloof op scherp. Sinds we massaal thuis moeten blijven en fysiek contact met anderen moeten vermijden, wordt digitaal als dé oplossing gezien. Hierdoor wordt de digitale ongelijkheid nog veel duidelijker. Vanuit de Gentse stedelijke e-inclusiewerking willen we de digitale noden in kaart brengen en oplossingen zoeken.

Digitale noden

We brengen de digitale noden in kaart. Diensten en organisaties werden proactief bevraagd over welke noden zij opmerken, bij welke doelgroepen en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. We kregen al heel wat signalen binnen:

Nood aan computers en internetverbinding

Kinderen en jongeren die thuis geen computer of internet hebben kunnen de digitale schoolopdrachten niet maken. Door de coronamaatregelen kunnen zij momenteel niet terecht bij de Digipunten of op school.

Senioren in Woonzorgcentra die een computer of tablet nodig hebben om digitaal verbonden te blijven met hun kinderen en kleinkinderen.

Ook de sociale diensten signaleren een nood aan toestellen en internet voor kwetsbare doelgroepen om in contact te blijven met de buitenwereld en met ondersteunende organisaties of om noodzakelijke verrichtingen te kunnen doen (bankzaken, documenten voor de overheid doorsturen, enz.)

Nood aan ondersteuning bij het installeren en leren gebruiken van sociale apps en programma’s

Er bestaan heel wat digitale alternatieven om sociaal contact te onderhouden, om zich te ontspannen, om wat bij te leren… maar niet iedereen heeft de vaardigheden om hiermee te werken of niet iedereen weet zelfs dat deze toepassingen bestaan.

Acties vanuit Stad Gent

We proberen – binnen de beperkingen van de coronamaatregelen – zo efficiënt mogelijk op de gesignaleerde noden in te spelen. Momenteel lopen deze acties:

Laptops en tablets voor kwetsbare groepen

Stad Gent en Digipolis stellen laptops en tablets ter beschikking voor kwetsbare groepen. Als organisaties, diensten of scholen voor hun doelgroep toestellen nodig hebben, kunnen zij dit aanvragen. Gentenaars kunnen niet rechtstreeks bij ons ontlenen. Eind maart verdelen we 130 toestellen naar diegenen voor wie de nood het hoogst is. De stedelijke Woonzorgcentra kregen laptops ter beschikking om bewoners met familie te laten videobellen.

Hulp bij installatie en gebruik van sociale apps

  • Nuttige tools met handleiding

We maken een beknopte handleiding voor enkele tools die in deze tijden zeer handig en nuttig zijn om digitaal verbonden te blijven. Bijvoorbeeld: Telenet Wi-Free, mobiele hotspot instellen, WhatsApp, Skypen, … We verspreiden die via mail, nieuwsbrief en via de Facebookpagina van Digitaal.Talent@Gent. Deze handleidingen kunnen rechtstreeks aan de persoon die het nodig heeft online of afgedrukt bezorgd worden, of kunnen gebruikt worden om anderen telefonisch te helpen. Bij elke handleiding verwijzen we naar een online map met uitgebreide uitleg en tips over hoe je anderen telefonisch kan helpen.

  • Stad Gent promoot het hulpaanbod van start-up BEEGO

Bij BEEGO geven hogeschoolstudenten momenteel gratis telefonische hulp bij digitale vragen. Hulpvragers maken een afspraak via www.beego.be of telefonisch via 078 485 400.

  • Gent Helpt – ook bij digitale vragen

Als Gentenaar kan je op de website stad.gent/genthelpt laten weten waarvoor je hulp zoekt en waarvoor je hulp kan aanbieden. Eén van de opties is telefonische hulp bij digitale vragen.