E-inclusie relance

Relanceplannen e-inclusie

Naast noodacties in tijden van corona werkte Stad Gent ook relanceplannen uit om digitale ongelijkheid op lange termijn weg te werken.

Tijdens de coronacrisis wordt de digitale wereld als dé oplossing gezien, waardoor digitale ongelijkheid nog veel duidelijker wordt. Vanuit de Gentse stedelijke e-inclusiewerking brachten we de digitale noden en oplossingen in kaart. Tijdens de crisis werden directe noodacties op korte termijn opgestart om te beantwoorden aan verschillende noden in tijden van corona. Naast de noodacties heeft Stad Gent ook relanceplannen uitgewerkt met acties om de digitale ongelijkheid op lange termijn weg te werken.

2500 ‘digitale pakketten’ voor OCMW-cliënten

Stad Gent verdeelt 2.500 digitale pakketten onder bestaande of nieuwe OCMW-cliënten die zelf onvoldoende budget hebben. Op deze manier levert Stad Gent een belangrijke inspanning om de digitale kloof te dichten. De pakketten werden toegekend in het kader van activering naar werk, het schooltraject of om sociaal isolement te doorbreken. Een maatschappelijk werker oordeelt of een cliënt aan de voorwaarden voldoet. Elk digitaal pakket bevat:

  • een nieuwe laptop
  • een gedeeltelijke tussenkomst voor internet voor 1 jaar
  • hulp aan huis voor installatie en inhoudelijke vragen
  • een vorming op maat, gericht op basisvaardigheden én specifieke thema’s zoals Smartschool, internetveiligheid…

Deze actie werd opgestart in januari 2021 en loopt tot december 2021. Alle digitale pakketten zijn ondertussen toegewezen aan cliënten van OCMW Gent en werden tussen februari en april 2021 verdeeld.

Meer informatie over de digitale pakketten van OCMW: digitale.pakketten@ocmw.gent

Meer informatie over OCMW Gent

1000 ingezamelde en herstelde toestellen voor kwetsbare Gentenaars

Sinds april 2020 herstellen een tiental vrijwilligers van Repair Café Gent ongebruikte digitale toestellen, zoals laptops, tablets, smartphones, gsm’s en pc’s. Een klein half jaar later hadden ze al 400 toestellen opnieuw gebruiksklaar gemaakt. Op 27 juli werd de kaap van 1000 gerepareerde en verdeelde digitale toestellen bereikt.

Stad Gent zorgt voor handige inzamelkasten op verschillende locaties, zodat solidaire Gentenaars hun bruikbaar digitaal materiaal kunnen schenken. Een netwerk van sociale organisaties zorgt ervoor dat deze toestellen terechtkomen bij maatschappelijk kwetsbare personen en gezinnen, die zelf niet over de middelen beschikken om een nieuw toestel te kopen.    

Deze actie werd opgestart in april 2020 en loopt momenteel zeker tot eind 2021. Gentenaars met nood aan digitaal materiaal kunnen een aanvraag indienen bij een KRAS-dienst in de buurt. Gentenaars die digitaal materiaal willen schenken kunnen het binnenbrengen in een inzamelpunt of -kast.

Lees alles over de inzamelactie digitaal materiaal

Meer informatie over Dienst Ontmoeten en Verbinden en Repair Café Gent

100 bruikleen pakketten en digitale ondersteuning voor werkzoekenden

Stad Gent kocht 100 digitale pakketten (laptop/tablet met mogelijke internetaansluiting) om in bruikleen te geven aan werkzoekenden die in actieve begeleiding zijn. Een coach staat - samen met de arbeidsconsulent - in voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van de cliënt. Op deze manier wordt een drempel naar digitaal werk zoeken en solliciteren bij de kwetsbaarste werkzoekenden weggewerkt.

Deze actie loopt tot en met december 2022. Werkzoekenden die in actieve arbeidsbegeleiding zijn bij Jobteam Gent kunnen meer informatie krijgen bij hun arbeidsbegeleider. In 2022 zal het project naar andere diensten uitgebreid worden.

Meer informatie over de digitale pakketten van Dienst Werk (voor organisaties): daniella.provost@stad.gent

Meer informatie over Gent, Stad in Werking

Hefboomproject ‘Onderwijs en e-inclusie’

Stad Gent zet een grootschalig hefboomproject op om digitale ongelijkheid binnen onderwijs weg te werken. Gedurende 3 jaar worden hiervoor acties genomen vanuit de e-inclusiewerking Digitaal.Talent @Gent, Onderwijscentrum Gent, Onderwijs Gent en de verschillende onderwijskoepels. Enkele acties worden momenteel al vormgegeven, andere acties worden de volgende jaren in samenwerking met de betrokkenen uitgewerkt en opgestart.

  • 200 extra noodlaptops voor leerlingen secundair onderwijs

Stad Gent kocht 200 laptops voor kwetsbare leerlingen in het secundair onderwijs die thuis geen digitaal toestel ter beschikking hebben. De laptops werden tot het einde van schooljaar 2020-2021 ingezet om dringende noden op te vangen bij leerlingen in het secundair onderwijs die verplicht afstandsonderwijs moeten volgen. Zij kregen de laptop in bruikleen, samen met een internetcode en de nodige ondersteuning via de school. Ondertussen wordt nagegaan hoe de laptops nadien het best ingezet kunnen worden om digitale ongelijkheid bij leerlingen in het secundair onderwijs te verminderen. 

De ontlening van laptops in functie van verplicht afstandsonderwijs liep tot het einde van het schooljaar 2020-2021. Voor het komende schooljaar wordt momenteel bepaald hoe de laptops het best kunnen worden ingezet. De acties zullen gecommuniceerd worden via de scholen.

  • 150 bruikleen laptops en digitale ondersteuning voor leerlingen basisonderwijs

Stad Gent kocht 150 laptops voor kwetsbare leerlingen in het basisonderwijs die thuis geen digitaal toestel ter beschikking hebben. De leerlingen krijgen de laptop in bruikleen - samen met een internetcode - via erkende studieondersteuningsinitiatieven. Gedurende de periode dat de studieondersteuning loopt, wordt er actief gewerkt aan hun digitale vaardigheden

Deze actie loopt van 2021 tot en met december 2025. Leerlingen basisonderwijs die in studieondersteuning zijn, kunnen voor meer informatie terecht bij hun studieondersteuner van het erkend initiatief voor studieondersteuning.

  • 10 Digipunten voor kinderen en jongeren voor hulp bij digitaal huiswerk

Stad Gent creëert 10 Digipunten met een specifieke focus op kinderen en jongeren. Hier kunnen zij terecht om een computer en internet te gebruiken en kunnen ze kwalitatieve ondersteuning ontvangen bij digitale vragen en digitaal huiswerk.

Dit is een uitbreiding van het bestaande aanbod van de Gentse Digipunten, waar iedereen welkom is om gratis een computer met internetverbinding te gebruiken. Op veel plaatsen is een begeleider aanwezig die je helpt bij digitale vragen.

Deze actie werd in januari 2021 opgestart en loopt tot juni 2022. Deze Digipunten worden vanaf september 2021 geopend en worden nadien in de reguliere werking van de Gentse Digipunten opgenomen . Meer informatie en brochures met een overzicht van alle Digipunten kunnen opgevraagd worden via GentInfo (09 210 10 10 of gentinfo@stad.gent).

Meer informatie over de 10 Digipunten 

  • Digilessen voor ouders

Vanaf januari 2021 werkt Stad Gent een aanbod uit van digilessen voor ouders. Deze actie loopt tot december 2021 en zal via de scholen verlopen. Ouders zullen via de scholen van hun kinderen geïnformeerd worden over het aanbod.

  • Ondersteuning rond e-inclusie voor scholen en leerkrachten

In januari 2021 startte Stad Gent met een actieplan om scholen en leerkrachten te ondersteunen op het vlak van e-inclusie. Deze actie loopt tot juni 2024 en zal via de scholen verlopen. Voor meer informatie kunnen scholen terecht bij hun koepel.

Meer informatie voor scholen en leerkrachten