Leen gratis ICT-materiaal in de Digitale Uitleendienst

Als Gentse dienst, school of organisatie leen je gratis laptops, tablets, educatieve robots en randapparatuur uit.

Door het coronavirus is de uitleendienst momenteel niet operationeel

Alle materialen uit de uitleendienst worden tijdens de coronamaatregelen ingezet om leerlingen uit het lager onderwijs die thuis geen computer hebben uit de nood te helpen.

Vanaf oktober kunnen Gentse organisaties, diensten en scholen opnieuw gratis hardware ontlenen voor een digitale inclusie activiteit.

Initiatielessen computer en internet, tablets ontdekken op school, een filmproject met kansarme jongeren ...
Het zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor je tijdelijk laptops, tablets of projectors nodig hebt. Die kun je gratis ontlenen bij de Digitale Uitleendienst.

Alle materialen zijn gratis beschikbaar voor erkende organisaties, scholen en onze collega's van Stad Gent en OCMW Gent.

Waarvoor?

Je mag de hardware alleen ontlenen voor laagdrempelige en kosteloze e-inclusieprojecten. Het einddoel bij deze projecten moet dus liggen in het vergroten van digitale inclusie op het vlak van toegang, gebruik, motivatie of vaardigheden.

We vragen aan erkende organisaties om het logo van Digitaal.Talent @Gent op te nemen op de communicatiedragers en nadien een verslag van de activiteit met fotomateriaal aan te leveren.

Bekijk onze brochure met een selectie van projecten waarvoor materiaal ontleend werd, en wat cijfermateriaal.

Hoe?

Ga naar digitaleuitleendienst.gent.be en vraag het gewenste materiaal aan via de website. Na goedkeuring van je aanvraag kun je het materiaal ophalen bij Digipolis.

Na het project breng je de materialen terug naar Digipolis. Daar wordt nagegaan of de apparatuur ongeschonden en netjes is.