Digitale Uitleendienst

Leen gratis ICT-materiaal in de Digitale Uitleendienst

Als Gentse dienst, school of organisatie leen je gratis laptops, tablets, educatieve robots en randapparatuur uit.

Initiatielessen computer en internet, tablets ontdekken op school, een filmproject met kansarme jongeren...
Het zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor je tijdelijk laptops, tablets of projectors nodig hebt. Die kun je gratis ontlenen bij de Digitale Uitleendienst.

Alle materialen zijn gratis beschikbaar voor erkende organisaties, scholen en onze collega's van Stad Gent en OCMW Gent.

Waarvoor?

Je mag de hardware alleen ontlenen voor laagdrempelige en kosteloze e-inclusieprojecten. Het einddoel bij deze projecten moet dus liggen in het vergroten van digitale inclusie op het vlak van toegang, gebruik, motivatie of vaardigheden.

We vragen aan erkende organisaties om het logo van Digitaal.Talent @Gent op te nemen op de communicatiedragers en nadien een verslag van de activiteit met fotomateriaal aan te leveren.

Hoe?

Ga naar uitleendienst.district09.gent en vraag het gewenste materiaal aan via de website. Na goedkeuring van je aanvraag kun je het materiaal ophalen bij District09.

Na het project breng je de materialen terug naar District09. Daar wordt nagegaan of de apparatuur ongeschonden en netjes is.