Let's get started - e-inclusie in tijden van corona

E-inclusie in tijden van corona

De coronamaatregelen stelden de digitale kloof op scherp. Digitaal.Talent@Gent bracht de digitale noden en oplossingen in kaart.

De coronamaatregelen stelden de digitale kloof op scherp. Als we massaal thuis moeten blijven en fysiek contact met anderen moeten vermijden, wordt digitaal als dé oplossing gezien. Hierdoor werd de digitale ongelijkheid nog veel duidelijker. Vanuit de Gentse stedelijke e-inclusiewerking brachten we de digitale noden en oplossingen in kaart. Diensten en organisaties werden proactief bevraagd over welke noden zij opmerken, bij welke doelgroepen en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

 

Nood aan digitale toegang

Inzamelactie digitale toestellen voor sociaal kwetsbare Gentenaars

Eind april lanceerde Stad Gent samen met het Gents Solidariteitsfonds en Repair Café Gent een inzamelactie van digitale toestellen bij burgers. Laptops, tablets, gsm's en smartphones worden ingezameld, hersteld en geschonken aan kwetsbare Gentenaars die zelf niet over een toestel beschikken.

Heb je nog een bruikbaar toestel liggen? Help mee met het verkleinen van de digitale kloof en breng het binnen! Op de website vind je waar je het toestel kan binnenbrengen.

Heropening Digipunten

Door het coronavirus waren alle Digipunten een tijdje gesloten. Ondertussen kan je in sommige Digipunten opnieuw gratis gebruik maken van een computer met internetverbinding. Op enkele locaties is een begeleider aanwezig die gratis hulp kan bieden bij digitale vragen.

 • Vrije inloop:
  • Digipunten in de Kringwinkels
  • Digipunten in de GentinfoPunten (zonder begeleiding)
  • Digipunt IN-Gent
  • Digipunt MAACT (zonder begeleiding)
  • Digipunt De Zuidpoort
 • Reservatie noodzakelijk:

Surf naar stad.gent/digipunten voor een actueel overzicht van alle geopende Digipunten. Je vindt er de openingsuren, contactgegevens en wanneer een begeleider aanwezig is.

 

Nood aan hulp en ondersteuning bij digitale problemen

Heropening Digipunten

Digipunten bieden niet enkel digitale toegang, maar ook ondersteuning. In deze Digipunten kan je op dit moment opnieuw terecht met je digitale vragen. De begeleiding is er gratis.

 • In het Digipunt De Krook staat elke werkdag in de namiddag opnieuw een begeleider ter beschikking. Reservatie is noodzakelijk en kan via deze link.
 • In de Digipunten in de Kringwinkels en in het Digipunt IN-Gent kan je opnieuw terecht met je digitale vragen. Het bezoek aan het Digipunt wordt er voorlopig beperkt tot maximum 30 minuten.
 • Het Digipunt De Zuidpoort is open op dinsdag (14u-16u) en woensdag (10u-16u).

Surf naar stad.gent/digipunten voor een actueel overzicht van alle geopende Digipunten. Je vindt er de openingsuren, contactgegevens en wanneer een begeleider aanwezig is.

Digitaal in De Krook

In het voorjaar van 2020 werden alle activiteiten in Bibliotheek De Krook, zoals digicafés en digitale opleidingen geannuleerd. In het najaar gaan sommige activiteiten in een aangepaste versie door. Voor het eerst sinds februari hervat het Digicafé opnieuw op 24 september. Het Digicafé gaat deze keer online door en behandelt het thema 'vlot videobellen'. Ook de Digistaties en de ondersteuningssessies voor hulp bij huiswerk gaan voorlopig online door.

Alle praktische info over de digitale activiteiten in De Krook vind je op hun website

Hulp bij huiswerk op computer

Sinds begin 2018 organiseert Stad Gent op vaste locaties en tijdstippen studieondersteuning rond digitaal leren, voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Nu deze sessies door de coronamaatregelen niet doorgaan, wordt dit project tijdelijk omgevormd tot een online ondersteuningsaanbod bij huiswerk op computer. Meer informatie op deze pagina.

 

Afgelopen acties vanuit Stad Gent

Digitale toestellen en internet voor kwetsbare leerlingen

Toen alle leerlingen dit voorjaar van thuis uit les moesten volgen, stonden we voor de uitdaging om voor elk kind digitale toegang te voorzien. Kinderen en jongeren die thuis geen computer of internet hebben konden hun digitale schoolopdrachten thuis niet maken. Door de coronamaatregelen konden zij ook niet terecht op school of bij de Digipunten. 

 • Toestel om digitaal lessen te volgen

Kwetsbare leerlingen uit het lager onderwijs vroegen via hun school digitale toestellen aan om lessen digitaal te kunnen volgen. Scholen ontleenden eigen materiaal en vroegen leenlaptops van Stad Gent aan. Stad Gent zorgde samen met Dwengo vzw voor 787 extra leenlaptops en -tablets voor 56 Gentse basisscholen. Daarmee werden alle aanvragen voor leerlingen van het 1e tot en met het 6e leerjaar positief beantwoord. 

Leerlingen uit het secundair onderwijs kregen een laptop via het project Digital For Youth. Het Stedelijk Onderwijs Gent kocht nog 60 extra laptops aan, zodat alle leerlingen een toestel ter beschikking hebben. In totaal ontvingen 1123 leerlingen uit het secundair onderwijs een laptop.

1288 gezinnen waarvan tijdens de preteaching bleek dat ze een tekort hadden aan hardware of digitale vaardigheden, ontvingen een infopakketje met uitleg over de aankoop van een computer en internet, een attest om een refurbished computer aan te kopen en het aanbod van een gratis les voor ouders.

 • Internet om digitaal lessen te volgen

Elke school kon tijdens de coronacrisis wifi-codes aanvragen bij Telenet en Proximus. Met deze code kan de leerling tot eind juni thuis met Telenet Wi-Free of Proximus Public Wi-Fi internetverbinding maken. In Gent werden zo'n 2000 internetcodes aangevraagd.

 

Digitale toestellen en internet voor sociaal kwetsbare Gentenaars

Sociale diensten signaleerden een nood aan toestellen en internet voor kwetsbare doelgroepen. Dit om in contact te kunnen blijven met de buitenwereld, met ondersteunende organisaties, of om noodzakelijke verrichtingen te kunnen doen (bankzaken, documenten voor de overheid doorsturen...).

 • Nood aan digitale toestellen

Kwetsbare Gentenaars die niet over een eigen toestel beschikten konden rekenen op de inzamelactie. Op 4 maanden tijd werden meer dan 300 toestellen hersteld en verdeeld aan burgers die er nood aan hebben.

Om de nood aan toestellen voor volwassenen in opleiding op te vangen leende VDAB Chromebooks uit aan cursisten die geen toestel hebben. Vanuit Stad Gent werden 20 toestellen ingezet voor volwassenen in opleiding.

 • Nood aan internet

Er werd op e-inclusie.be een handleiding opgemaakt over hoe je een hotspot kan maken van je mobiel toestel. Veel providers boden namelijk meer internet aan in de abonnementen van mobiele telefoons. Met behulp van een hotspot kan men met andere toestellen gebruik maken van dit mobiel internet. 

 

Digitale toestellen voor senioren

In tijden van lockdown werd bezoek in de Woonzorgcentra niet toegestaan en hadden senioren nood aan computers of tablets om digitaal verbonden te blijven met de buitenwereld. Alle stedelijke Woonzorgcentra kregen via Digipolis laptops, zodat bewoners contact konden houden met familie en met de buitenwereld.

Woonzorgcentra vroegen tablets en smartphones aan via het Vlaams project Virtual Hugs. Meer info: www.virtualhugs.net

Senioren die niet in een Woonzorgcentrum verblijven hadden dezelfde nood om digitaal verbonden te blijven met de buitenwereld. Sommige lokale dienstencentra van OCMW Gent stelden toestellen ter beschikking voor senioren die hier nood aan hadden. 

 

Nood aan hulp en ondersteuning bij het installeren en gebruiken van apps en programma’s

Er bestaan heel wat digitale alternatieven om sociaal contact te onderhouden, om zich te ontspannen, om wat bij te leren… maar niet iedereen heeft de vaardigheden om hiermee te werken of niet iedereen weet zelfs dat deze toepassingen bestaan. We probeerden – binnen de beperkingen van de coronamaatregelen – zo efficiënt mogelijk op de gesignaleerde noden in te spelen:

 • Nuttige tools met handleiding

Op de Facebookpagina van Digitaal.Talent@Gent stelden we beknopte handleidingen ter beschikking voor tools die handig zijn om digitaal verbonden te blijven. Bijvoorbeeld: Telenet Wi-Free, mobiele hotspot instellen, WhatsApp, Skype… Deze handleidingen werden rechtstreeks aan de persoon die het nodig heeft online of afgedrukt bezorgd, of werden gebruikt om anderen telefonisch te helpen. 

Over heel Vlaanderen bundelden diensten en organisaties uit het e-inclusie werkveld nuttige handleidingen op e-inclusie.be. Je vindt er ook tips over hoe je anderen telefonisch kan helpen.

 • Nood aan ondersteuning bij digitale vragen

Door het coronavirus waren alle Digipunten een tijdje gesloten. Hulpvragers konden toen rekenen op gratis telefonische hulp van BEEGO en Digidak. Ondertussen kan je met je digitale vragen opnieuw terecht bij sommige Digipunten. Een actueel overzicht van de geopende Digipunten vind je op stad.gent/digipunten

 • Digitale ondersteuning voor werkgerelateerde vragen

Stad Gent zorgde voor begeleiding via de Werkpunten en het Jobteam Gent, ook voor digitale ondersteuning bij werkgerelateerde vragen (digitaal VDAB-dossier, inschrijven tijdelijke werkloosheid, vacatures zoeken, hulp bij digitaal solliciteren...). De ICT-steward helpt werkzoekenden met digitale ondersteuningsvragen. Meer info op deze pagina.

 

Stad Gent helpt andere steden en gemeenten op weg

De Gentse e-inclusie werking Digitaal.Talent @Gent deelt haar goede praktijken en jarenlange e-inclusie ervaring met andere steden en gemeenten via de Vlaamse Taskforce e-inclusie. Dit is een samenwerkingsverband van lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties, dat zich inzet om sociale isolatie digitaal te doorbreken.