Let's get started - e-inclusie in tijden van corona

E-inclusie in tijden van corona

De coronamaatregelen stellen de digitale kloof op scherp. Digitaal.Talent@Gent bracht de digitale noden en oplossingen in kaart.

De coronamaatregelen stellen de digitale kloof op scherp. Als we massaal thuis moeten blijven en fysiek contact met anderen moeten vermijden, wordt digitaal als dé oplossing gezien. Hierdoor wordt de digitale ongelijkheid nog veel duidelijker. Vanuit de Gentse stedelijke e-inclusiewerking brachten we de digitale noden en oplossingen in kaart. Diensten en organisaties werden proactief bevraagd over welke noden zij opmerken bij welke doelgroepen. Tijdens de crisis werden directe noodacties op korte termijn opgestart om aan die noden te beantwoorden.

Naast noodacties op korte termijn heeft Stad Gent ook relanceplannen uitgewerkt met acties om de digitale ongelijkheid op lange termijn weg te werken. Meer info over de relanceplannen vind je op de pagina 'relanceplannen e-inclusie'

Noodacties

Nood aan digitale toegang

 • Inzamelactie digitale toestellen voor sociaal kwetsbare Gentenaars

Eind april lanceerde Stad Gent samen met het Gents Solidariteitsfonds en Repair Café Gent een inzamelactie van digitale toestellen bij burgers. Laptops, tablets, gsm's en smartphones worden ingezameld, hersteld en geschonken aan kwetsbare Gentenaars die zelf niet over een toestel beschikken.

Heb je nog een bruikbaar toestel liggen? Help mee met het verkleinen van de digitale kloof en breng het binnen! Op de website vind je waar je het toestel kan binnenbrengen.

 • Ondersteuning afstandsonderwijs

Doordat leerlingen in quarantaine moeten of een deel van hun lessen van thuis moeten volgen, is er sinds het begin van het schooljaar opnieuw vraag naar digitale ondersteuning voor afstandsonderwijs. Net zoals in het voorjaar zetten we verschillende initiatieven op om afstandsonderwijs te ondersteunen: 

 • leenlaptops voor leerlingen 2de en 3de graad secundair onderwijs
 • gratis wificodes voor leerlingen basis en secundair onderwijs
 • hulp bij digitaal schoolwerk voor leerlingen 2de en 3de graad secundair onderwijs
 • les over digitaal schoolwerk voor ouders van leerlingen basis en secundair onderwijs

Meer informatie vind je op de website van het Onderwijscentrum.

 • Computer met internet in Digipunten

Door het coronavirus waren alle Digipunten een tijdje gesloten. Ondertussen kan je in sommige Digipunten opnieuw gratis gebruik maken van een computer met internetverbinding. Op enkele locaties is een begeleider aanwezig die gratis hulp kan bieden bij digitale vragen.

 • Vrije inloop:
  • Digipunten in de GentinfoPunten (zonder begeleiding)
  • Digipunt Buurtcentrum Rabot - Blaisantvest
  • Digipunt De Zuidpoort
  • Digipunt Dorpspunt Sint-Kruis-Winkel
  • Digipunt IN-Gent
  • Digipunt Inloopcentrum Pannestraat
  • Digipunt MAACT (zonder begeleiding)
 • Reservatie noodzakelijk:

Surf naar stad.gent/digipunten voor een actueel overzicht van alle geopende Digipunten. Je vindt er de openingsuren, contactgegevens en wanneer een begeleider aanwezig is.

 

Nood aan hulp en ondersteuning bij digitale problemen

 • Hulp bij digitale vragen in Digipunten

Digipunten bieden niet enkel digitale toegang, maar ook ondersteuning. In deze Digipunten kan je op dit moment opnieuw terecht met je digitale vragen. De begeleiding is er gratis.

 • In het Digipunt De Krook staat van maandag tot zaterdag in de namiddag een begeleider ter beschikking. Reservatie is noodzakelijk en kan via deze link.
 • Ook in het Digipunt IN-Gent en Inloopcentrum Pannestraat kan je elke werkdag terecht met je digitale vragen. Het bezoek aan het Digipunt wordt er voorlopig beperkt tot maximum 30 minuten.
 • Het Digipunt Buurtcentrum Rabot - Blaisantvest is open op donderdag (13u-16u).
 • Het Digipunt De Zuidpoort is open op dinsdag (10u-14u) en woensdag (10u-16u).
 • Het Digipunt Dorpspunt Sint-Kruis-Winkel is open op maandag (14u-17u), dinsdag (10u-12u) en de eerste en derde donderdag van de maand (14u-16)

Surf naar stad.gent/digipunten voor een actueel overzicht van alle geopende Digipunten. Je vindt er de openingsuren, contactgegevens en wanneer een begeleider aanwezig is.

 • Digitale oefenkansen in De Krook

In het voorjaar van 2020 werden alle activiteiten in Bibliotheek De Krook, zoals Digicafés en digitale opleidingen geannuleerd. In het najaar gaan sommige activiteiten in een aangepaste versie door. Sinds september hervatte het Digicafé in een online versie. Ook de Digistaties en de ondersteuningssessies voor hulp bij huiswerk gaan voorlopig online door.

Alle praktische info over de digitale activiteiten in De Krook vind je op hun website

 • Hulp bij huiswerk op computer

Sinds begin 2018 organiseert Stad Gent op vaste locaties en tijdstippen studieondersteuning rond digitaal leren, voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Nu deze sessies door de coronamaatregelen niet doorgaan, wordt dit project tijdelijk omgevormd tot een online ondersteuningsaanbod bij huiswerk op computer.

Meer informatie op deze pagina.

 • Nuttige tools met handleiding

Op de Facebookpagina van Digitaal.Talent@Gent stellen we beknopte handleidingen ter beschikking voor tools die handig zijn om digitaal verbonden te blijven. Bijvoorbeeld: Telenet Wi-Free, mobiele hotspot instellen, WhatsApp, Skype… Deze handleidingen kunnen rechtstreeks aan de persoon die het nodig heeft online of afgedrukt bezorgd worden, of gebruikt worden om anderen telefonisch te helpen. 

Over heel Vlaanderen bundelden diensten en organisaties uit het e-inclusie werkveld nuttige handleidingen op e-inclusie.be. Je vindt er ook tips over hoe je anderen telefonisch kan helpen.

 

Noodacties voorjaar 2020: digitale toestellen en internet voor kwetsbare leerlingen

Toen alle leerlingen dit voorjaar van thuis uit les moesten volgen, stonden we voor de uitdaging om voor elk kind digitale toegang te voorzien. Kinderen en jongeren die thuis geen computer of internet hebben konden hun digitale schoolopdrachten thuis niet maken.

 • Toestel om digitaal lessen te volgen

Kwetsbare leerlingen uit het lager onderwijs vroegen via hun school digitale toestellen aan om lessen digitaal te kunnen volgen. Scholen ontleenden eigen materiaal en vroegen leenlaptops van Stad Gent aan. Stad Gent zorgde samen met Dwengo vzw voor 787 extra leenlaptops en -tablets voor 56 Gentse basisscholen. Daarmee werden alle aanvragen voor leerlingen van het 1e tot en met het 6e leerjaar positief beantwoord. 

Leerlingen uit het secundair onderwijs kregen een laptop via het project Digital For Youth. Het Stedelijk Onderwijs Gent kocht nog 60 extra laptops aan, zodat alle leerlingen een toestel ter beschikking hebben. In totaal ontvingen 1123 leerlingen uit het secundair onderwijs een laptop.

1288 gezinnen waarvan tijdens de preteaching bleek dat ze een tekort hadden aan hardware of digitale vaardigheden, ontvingen een infopakketje met uitleg over de aankoop van een computer en internet, een attest om een refurbished computer aan te kopen en het aanbod van een gratis les voor ouders.

 • Internet om digitaal lessen te volgen

Elke school kon tijdens de coronacrisis wifi-codes aanvragen bij Telenet en Proximus. Met deze code kan de leerling tot eind juni thuis met Telenet Wi-Free of Proximus Public Wi-Fi internetverbinding maken. In Gent werden zo'n 2000 internetcodes aangevraagd.