Logo Digitaal Inclusieve Wijk

Digitaal Inclusieve Wijk

Samen met de e-inclusiewerking van Antwerpen en Kortrijk werkten we met Digitaal Inclusieve Wijk een toolbox uit met inspirerende praktijken

Twee jaar lang bundelden Antwerpen, Gent en Kortrijk de krachten om de ideale Digitaal Inclusieve Wijk uit te tekenen. De 3 steden zetten al jaren in op e-inclusie. In een 1ste fase brachten we onze expertise en ervaring samen om het concept 'Digitaal Inclusieve Wijk' uit te werken. Daarna testte elke stad het concept in 2 wijken. Via permanente evaluatie stuurden we het concept telkens verder bij. Het resultaat is een toolbox met methodieken waarmee andere gemeenten en organisaties aan de slag kunnen.

Concept: de ideale Digitaal Inclusieve Wijk

We startten vanuit de vraag: wat is er nodig om alle buurtbewoners kansen te geven in de digitale wereld?

Vanuit de expertise en ervaring van de projectpartners, én met input van andere gemeenten, organisaties en burgers, kwamen we tot een concept met 5 pijlers:

  1. Toegang tot digitale toestellen en internet
  2. Individuele ondersteuning
  3. Ondersteuning in groep
  4. Digitale oefenkansen
  5. Coördinatie en communicatie

Bekijk de infographic met meer uitleg

Met de steun van het ING-fonds voor een digitalere samenleving, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.