Allemaal Digitaal

Het project 'Allemaal Digitaal' ondersteunt 2000 medewerkers van Stad Gent zonder eigen werkpc, zodat ook zij digitaal 'mee zijn'.

Allemaal Digitaal

Alles verloopt steeds meer digitaal. Kinderen schrijf je online in, je bankzaken regel je vanachter je pc... Ook op de werkvloer heb je tegenwoordig een computer nodig om je verlof aan te vragen, je loonbrief te raadplegen, Mia (de digitale werkplek van Stad Gent) te bekijken...

Voor heel wat medewerkers zonder eigen werkpc is dit vandaag niet vanzelfsprekend. In de volledige organisatie zijn ongeveer 2000 niet pc-werkers aan de slag. Het project 'Allemaal Digitaal' wil hen ondersteunen, zodat ook zij digitaal 'mee zijn'. Dit heeft niet enkel een positief effect voor de werknemer en de organisatie, ook in hun dagelijks leven plukken ze hier de vruchten van.

Allemaal Digitaal werkt aan...

  • Toegang tot digitale toestellen en programma's,
  • Vaardigheden om met deze toestellen en programma's te kunnen werken,
  • Ondersteuning bij digitale vragen, liefst zo dicht mogelijk op de werkvloer,
  • Inzichten in noden rond digitale inclusie.

Aan de slag bij 12 stadsdiensten met 2000 collega's

In 2019 startten we met een piloot van dit project bij 4 stadsdiensten: Groendienst, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, Woonzorgcentrum De Liberteyt en Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Via enquêtes en persoonlijke gesprekken gingen we na hoe digitaal vaardig de medewerkers waren, om daarna een intensief traject op te zetten.

Van 2021 tot eind 2023 gaan we met een reeks coaching sessies bij de volgende stadsdiensten aan de slag: Departement FM (FM Onderwijs, FM Themagebouwen, FM Welzijn en FM Aankoop & Logistiek), Dienstenbedrijf Sociale Economie, Dienst Kinderopvang, Lokale Dienstencentra, Historische Huizen Gent, Dienst voor Preventie & Veiligheid, AGB musea, WZC’s en Dienst Archief & Protocol.

Daarnaast zorgt het project Allemaal Digitaal ervoor dat digitale inclusie zichtbaarder wordt binnen de dienst en potentiële vervolgacties worden bloot gelegd.

Bij grote digitaliseringsprojecten binnen onze stad probeert Allemaal Digitaal het bewustzijn te verhogen om voldoende aandacht te hebben voor een grote groep collega’s die niet over een persoonlijke computer beschikken en bijgevolg minder digitale leerkansen hebben binnen het dagelijkse werk.

Het project in cijfers

Het project Allemaal Digitaal wordt georganiseerd door District09, Dienst Talent en Ontwikkeling en Dienst Communicatie.

Ze zorgen ervoor dat:

  • 174 computers geïnstalleerd worden als gedeelde pc op de deelnemende diensten.
  • Bijna 2000 medewerkers gescreend worden op hun digitale vaardigheden.
  • 190 collega’s een opleiding volgden om hun digitale basisvaardigheden te verbeteren.
  • 128 digicoaches verspreid over alle betrokken stadsdiensten actief zijn om mede collega’s te ondersteunen bij eenvoudige vragen over digitale onderwerpen.

Het project Allemaal Digitaal was het startsignaal dat digitaal werken voor iedereen belangrijk is.

Dienst wegen, bruggen en waterlopen

De basisopleiding is waardevol voor mensen die het moeilijk hebben met digitaal werken.

Dienst feesten, evenementen, markten en foren

Digicoaches zijn een echte meerwaarde op de werkvloer en doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de per­so­neels­le­den.

Woonzorgcentrum De Liberteyt

Een heel geslaagd project met goede conclusies en duidelijke call to action, zowel voor onze dienst als voor de Stad!

Groendienst