Allemaal Digitaal

Allemaal Digitaal

Het project 'Allemaal Digitaal' wil medewerkers van Stad Gent zonder eigen werkpc ondersteunen, zodat ook zij digitaal 'mee zijn'.

Alles verloopt steeds meer digitaal. Kinderen schrijf je online in, je bankzaken regel je vanachter je pc... Ook op de werkvloer heb je tegenwoordig een computer nodig om je verlof aan te vragen, je loonbrief te raadplegen, Mia (de digitale werkplek van Stad Gent) te bekijken...

Voor heel wat medewerkers zonder eigen werkpc is dit vandaag niet vanzelfsprekend. Het project 'Allemaal Digitaal' wil hen ondersteunen, zodat ook zij digitaal 'mee zijn'. Dit heeft niet enkel een positief effect voor hen als werknemer en voor de organisatie als werkgever. Deze collega's plukken hier ook de vruchten van in hun dagelijkse leven.

  Allemaal Digitaal werkt aan...

  ... inzicht (in de digitale kloof, in de noden), toegang (tot toestellen en programma's), vaardigheden (om met deze toestellen en programma's te kunnen werken), ondersteuning (bij digitale vragen, liefst zo dicht mogelijk op de werkvloer), een digitale (leer)cultuur (blijvende aandacht voor digitale vaardigheden) en een optimale (interne) communicatie.

  Aan de slag met 4 pilootdiensten

  In de volledige organisatie zijn er momenteel meer dan 3000 niet-pc-werkers. In een eerste fase van dit project zijn we aan de slag gegaan met de medewerkers zonder eigen werkpc van vier pilootdiensten:

  • Groendienst
  • Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
  • Woonzorgcentrum De Liberteyt
  • Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

  De Dienst Talent en Ontwikkeling, Dienst Communicatie en District09 gingen via enquêtes en persoonlijke gesprekken na hoe digitaal vaardig deze medewerkers waren. Daarna volgde een intensief traject:

  • Elke medewerker volgde opleidingen op zijn of haar maat
  • De toegang tot (gemeenschappelijke) computers met internettoegang werd op punt gezet
  • Er werden digicoaches aangesteld: gewone collega's die op de werkvloer aangesproken konden worden met digitale vragen
  • De interne communicatie werd kritisch onder de loep genomen en verbeterd

  Het vervolg

  In onze organisatie zijn er potentieel nog een 2500 medewerkers waarmee we aan de slag willen gaan. In de loop van de volgende 3 jaar zetten we trajecten op met:

  • Dienst Kinderopvang
  • Departement Facility Management
  • Woonzorgcentra
  • Lokale Dienstencentra
  • Dienstenbedrijf Sociale Economie
  • Erfgoedbewakers
  • Gemeenschapswachten
  • Dienst Onthaal / archief

  Het project Allemaal Digitaal was het startsignaal dat digitaal werken voor iedereen belangrijk is.

  Dienst wegen, bruggen en waterlopen

  De basisopleiding is waardevol voor mensen die het moeilijk hebben met digitaal werken.

  Dienst feesten, evenementen, markten en foren

  Digicoaches zijn een echte meerwaarde op de werkvloer en doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de personeelsleden.

  Woonzorgcentrum De Liberteyt

  Een heel geslaagd project met goede conclusies en duidelijke call to action, zowel voor onze dienst als voor de Stad!

  Groendienst