Mensen in armoede

OCMW Gent wil een menswaardig bestaan verzekeren voor alle Gentse burgers.

OCMW Gent biedt financiële hulp aan mensen die daar nood aan hebben. Wie geen basisinkomen heeft, kan een leefloon ontvangen. Daarnaast wordt financiële steun verleend aan personen die problemen hebben om hun energiekosten of ziekenhuisfacturen te betalen. En wie schulden heeft, kan bij het OCMW terecht voor schuldbemiddeling.

Meer informatie over hoe OCMW Gent armoede wil aanpakken, vindt u in het Armoedebeleidsplan 2014-2019.