Sociaalpedagogische toelage

Toelage voor de thuisverzorging voor personen met een handicap.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent geeft een tegemoetkoming aan gezinnen die thuis zorgen voor een persoon met een handicap.

Wie komt in aanmerking?

 • Kinderen (van 0 tot 18 jaar)
 • Personen ouder dan 18 die in verlengde minderjarigheid geplaatst zijn
 • Personen ouder dan 18 die onder het beschermingsstatuut bewindvoering staan

Je woont sinds 1 januari van het jaar van de aanvraag in Gent. 

Daarnaast moet een van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Minimaal 66% invaliditeit
 • Score van minimaal 4 punten behalen in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal
 • Gecombineerde score van minimaal 6 punten behalen in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal (geldt telkens op basis van het nieuwe stelsel van verhoogde kinderbijslag, de zogenaamde zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte)

Hoeveel bedraagt de premie?

De Stad Gent betaalt jaarlijks een premie van 100 euro uit via overschrijving.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij de aanvraag minstens één van volgende bijlagen toe:

 • attest verhoogde kinderbijslag
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • bewijs van verlengde minderjarigheid
 • vonnis van de vrederechter dat rechthebbende het beschermingsstatuut bewindvoering heeft (samen met attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of attest verhoogde kinderbijslag)

 

Welke stappen zijn er?

Het aanvraagformulier:

 • kan je op deze pagina downloaden
 • kan je telefonisch of per mail opvragen bij de Dienst Lokaal Sociaal Beleid:

Bezorg het ingevulde formulier en de nodige bijlagen:

 • door ze persoonlijk af te geven aan een Gentinfopunt
 • via e-mail: lokaalsociaalbeleid@stad.gent
 • per post: Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Botermarkt 1, 9000 Gent