Sociaalpedagogische toelage

De Stad Gent gaf een tegemoetkoming aan gezinnen die thuis zorgen voor een persoon met een handicap. 

De Stad Gent betaalde jaarlijks een premie van 100 euro uit via overschrijving.

Opgelet: 
Vanaf 2023 werd deze premie stopgezet!