Eerste stappen bij een burenconflict

De eerste stap is in gesprek gaan met je buur. Hier vind je tips over hoe je dit kan aanpakken.

Hoe ga je het gesprek aan?

 • Krop je gevoelens van ergernis, frustratie en woede niet zolang op totdat de bom barst. Dan bestaat de kans dat je de buren niet meer op een rustige manier kan aanspreken.
 • Neem pas contact op als je rustig bent en je denkt dat het voor je buren een geschikt moment zal zijn (niet tijdens ochtend of avond rush).
 • Bedenk vooraf wat je wil zeggen.
  • Waar heb je precies last van bv geluid
  • Welk effect heeft dit op jou (slecht slapen, niet kunnen concentreren op het werk, je nerveus wordt, je weet niet wanneer het zal stoppen,...
  • Luister met een open houding naar hun verhaal
  • Vraag of ze bereid zijn om samen te zoeken naar een oplossing
 • Iedereen communiceert op een andere manier. Soms zeggen mensen in het vuur van hun emoties dingen die ze eigenlijk niet zo bedoelen. Oordeel daarom niet te snel. Je weet immers niet welke zaken er bij de buren spelen. 

 

Geluidsoverlast

 • Bespreek je probleem met de buren het liefst persoonlijk. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze hinder veroorzaken. 
 • Eenvoudige maatregelen lossen vaak veel geluidsoverlast op. Een tapijt of andere vloerbedekking, gordijnen, rubber doppen onder de wasmachine, trillingvrij ophangen van geluidboxen kunnen zorgen voor minder geluidshinder.
 • Je kan ook ​​​​​afspreken wanneer je graag een rustmoment hebt (geen verbouwingsgeluiden). Zo is het lawaai voorspelbaarder en weet je wanneer het stopt.
 • Luister ook naar hun verhaal zo kunnen jullie samen zoeken naar mogelijke oplossingen. 

 

Problemen met de tuin of afscheiding

De tuin zorgt vaak voor burenruzies. De afscheiding tussen de tuinen is een veel voorkomend voorbeeld. Die wordt vernield, zonder overleg weggehaald of hij valt om en overleg over een oplossing is niet mogelijk.

Andere ergernissen zijn gebrek aan onderhoud, bomen die te veel schaduw geven, overhangende takken, vallende bladeren en zonder overleg snoeien bij de buren.

En verder zijn er nog de tuinhuisjes en andere constructies in de tuin, belemmering van het uitzicht, zonneschermen en parasols.

Suggesties

 • Bespreek je probleem met je buren het liefst persoonlijk maar het kan ook telefonisch, via een briefje of via videobellen. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast veroorzaken. 
 • Heb je last van overhangende takken? Vraag de buren dan vriendelijk om die te snoeien. Leg uit waarom je dat graag wilt, zodat de buren je verzoek begrijpen. Wel moet je de buren in je tuin toelaten als dat voor het snoeien nodig is. Willen de buren niet meewerken?  Misschien mag je dan zelf de takken snoeien! 
 • Willen de buren niet samen met jou een schutting plaatsen? Misschien kan je er dan een op je eigen grond plaatsen. Bij het Kadaster kunt je eventueel navragen waar de perceelgrens precies loopt.

 

Storend gedrag van dieren

Blaffende honden, honden die in de tuin worden uitgelaten en voor geuroverlast zorgen. De katten van je buren komen hun behoefte doen in jouw tuin of komen ongevraagd je huis binnen lopen. Maar ook kraaiende hanen, duivenstront, te veel dieren kunnen voor veel hinder zorgen.

Suggesties

 • Bespreek de overlast met je buren het liefst persoonlijk maar het kan ook telefonisch, via een briefje/e-mail of via videobellen.
 • Misschien beseffen ze niet dat hun dieren voor ergernis zorgen. Misschien weten de buren ook niet hoe ze het moeten aanpakken.   
 • Leg uit wat je belangrijk vindt en probeer samen tot duidelijke afspraken te komen.          
 • Tips om katten uit je tuin te houden: https://www.weetjesoverkatten.nl/ontwikkelingtotaal/uit_de_tuin/                    

 

Rommel, sluikstort, afval

Opgeruimd staat netjes, maar lang niet iedereen denkt daar zo over. Slechte schoonmaak van de trappen of de inkomhal of buren die de gezamenlijke afspraken over de schoonmaak niet nakomen. Maar ook barbecuedamp en rook van houtkachels kunnen leiden tot hinder.

Suggesties

 • Bespreek de overlast met je buren persoonlijk, telefonisch, via een briefje of via videobellen. Misschien weten ze niet dat jij je ergert aan hun gedrag. Leg uit wat je belangrijk vindt en probeer samen tot duidelijke afspraken te komen.
 • Sluikstort kan je melden bij Ivago https://www.ivago.be/nl/particulier/contact/meldpunt

 

Verbouwingen

Suggesties

 • Ga met de buren in gesprek over (ver)bouwplannen persoonlijk, telefonisch, via een briefje/e-mail of via videobellen. Wissel uit wat belangrijk is en probeer oplossingen te vinden die voor beiden goed werken.
 • Spreek af wanneer er rust is zodat het voor iedereen leefbaar blijft.
 • Voor meer informatie over regels in verband met bouw en verbouwen kan je terecht bij de Balie Bouwen: https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/balie-bouwen