Burenbemiddeling

Ben je al in gesprek gegaan met je buur? Kom je er samen niet uit? Wil je in gesprek gaan onder begeleiding? Hier vind je alle informatie.

Waar gaat het over?

Burenbemiddeling bemiddelt tussen buren bij geluidsoverlast, overhangende takken, blaffende honden, luide muziek,... het zijn allemaal ergernissen die tot een burenruzie kunnen leiden

Je kan beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met jouw buur wil herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wil maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Heb je eerder nood aan juridisch advies of een luisterend oor? Dan vind je meer informatie hier.

Weet je buur niet dat er een probleem is? Ga eerst in gesprek hierover, op deze pagina vind je tips.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor de opstart van burenbemiddeling zijn:

 • je woont in Gent
 • je hebt zelf al geprobeerd om met je buur te praten, dit is niet gelukt en je wenst onder begeleiding van een bemiddelaar verder in gesprek te gaan
 • je bent bereid om op zoek te gaan naar een oplossing in dialoog met je buur.
 • je neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen, zonder nadelig gevolg

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden:

 • als de overlastbezorger niet gekend is
 • wanneer er sprake is van strafrechterlijke feiten
 • indien de buren familie van elkaar zijn

Hoeveel kost het?

Burenbemiddeling is gratis.

Welke stappen zijn er?

 • Je doet je aanvraag via onlineformulier of je stuurt een mail naar burenbemiddeling@stad.gent of je spreekt een boodschap in op de voicemail: 09/266 82 17
 • We contacteren je
 • Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling dan komen twee vrijwillige bemiddelaars bij jou op huisbezoek zodat jij het probleem uitgebreid kan toelichten.
 • De twee bemiddelaars nemen vervolgens contact op met je buurman- of vrouw en gaan, als hij/zij daarmee instemt, ook bij hem/haar op huisbezoek.
 • Vervolgens worden jullie uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten. De bemiddelaars modereren het gesprek zodat iedereen zijn standpunten, wensen en verwachtingen kan verwoorden.

De bemiddelaars zullen nooit een oplossing opdringen. Het is belangrijk dat jullie zelf een oplossing vinden voor het probleem. Hierdoor zal de oplossing haalbaar zijn en is de kans groter dat de afspraken worden nageleefd. Zo kan het leven opnieuw aangenaam worden voor jullie beiden.

Met respect voor jouw privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je overmaakt met respect voor jouw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Burenbemiddeling