Burenbemiddeling

Burenbemiddeling bemiddelt tussen buren bij geluidsoverlast, overhangende takken, blaffende honden, luide muziek,...

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Burenbemiddeling helpt je om problemen met jouw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over overhangende takken, blaffende honden, luide muziek, verkeerd geplaatst vuilnis, hinderlijk parkeren, … het zijn allemaal ergernissen die tot een burenruzie kunnen leiden.

Je kan beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met jouw buur wil herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wil maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Voorwaarden

Essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van ernstige strafrechtelijke feiten.

Bedrag

Burenbemiddeling is gratis.

Procedure

Je neemt telefonisch 09 266 82 17 of per burenbemiddeling@stad.gent contact op met de dienst Preventie voor Veiligheid - Team Burenbemiddeling.

Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling dan komen twee vrijwillige bemiddelaars bij jou op huisbezoek.

Met respect voor jouw privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je overmaakt met respect voor jouw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je burenbemiddeling contacteert en je wenst een bemiddeling dan, geef je toestemming om je gegevens te gebruiken in het kader van Burenbemiddeling.We delen deze gegevens niet. We verwijderen deze gegevens twee jaar na het afsluiten van de bemiddelingsprocedure.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kan je ook jouw gegevens laten wissen. Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina. Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over jouw rechten en privacy vind je hier.