Burenbemiddeling

Hier vind je tips over hoe je kan omgaan met burenhinder en lees je meer over de dienstverlening van Burenbemiddeling.

Inhoud

Waar gaat het over?

Door de coronamaatregelen zijn er momenteel minder vrijwillige burenbemiddelaars beschikbaar en is er nog steeds een lange wachtlijst door een sterke toename van burengeschillen het afgelopen jaar. Hierdoor kunnen wij voorlopig geen nieuwe dossiers opnemen. Wij behandelen en werken op dit moment alle reeds aangemelde dossiers af.

Je kan ons opnieuw contacteren vanaf 1 februari 2022.

Voor tips hoe je tijdens Coronatijden kan omgaan met burenhinder: neem een kijkje hieronder bij de tips en alternatieve diensten

Voor dringende zaken verwijzen wij door naar uw wijkagent: https://www.politie.be/5415/contact/je-wijk

In geval van nood, bel de politie op het nummer 101.

 

1. Werking van Burenbemiddeling

Burenbemiddeling bemiddelt tussen buren bij geluidsoverlast, overhangende takken, blaffende honden, luide muziek,...

Inhoudstafel

Beschrijving

Burenbemiddeling helpt je om problemen met jouw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over overhangende takken, blaffende honden, luide muziek, verkeerd geplaatst vuilnis, hinderlijk parkeren, … het zijn allemaal ergernissen die tot een burenruzie kunnen leiden.

Je kan beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met jouw buur wil herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wil maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Voorwaarden

Essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten (dit wordt georganiseerd op een locatie die aangepast werd aan de voorwaarden ikv Corona bekijk het filmpje van de locatie hier) en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van ernstige strafrechtelijke feiten.

Bedrag

Burenbemiddeling is gratis.

Procedure

Je neemt telefonisch 09 266 82 17 of per burenbemiddeling@stad.gent contact op met de dienst Preventie voor Veiligheid - Team Burenbemiddeling.

Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling dan komen twee vrijwillige bemiddelaars bij jou op huisbezoek.

Met respect voor jouw privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je overmaakt met respect voor jouw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je burenbemiddeling contacteert en je wenst een bemiddeling dan, geef je toestemming om je gegevens te gebruiken in het kader van Burenbemiddeling.We delen deze gegevens niet. We verwijderen deze gegevens twee jaar na het afsluiten van de bemiddelingsprocedure.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kan je ook jouw gegevens laten wissen. Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina. Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over jouw rechten en privacy vind je hier.

2. Burenoverlast in corona-tijd

Hoe je buren te vriend houden in moeilijke tijden?

Angst, paniek, stress, ruzie met je huisgenoten, ziekte, bezorgdheid om familie en vrienden, thuiswerk, controleverlies, verveling door tijdelijke werkloosheid, … het zijn maar enkele bijwerkingen van de Corona-epidemie die momenteel ons leven beheerst. Nu veel mensen thuis werken, ziek zijn kan de spanning en ergernis hoog oplopen, ook met de buren.

De eerste signalen van burenhinder zijn er: mensen die starten met verbouwingen, ouders die met hun kinderen binnenshuis een bootcamp houden op keiharde muziek,… Dit allemaal  tot ergernis van de buren die gek worden van het lawaai. 

Maar hoe ga je dan best met elkaar om? Hiervoor geven we enkele tips, die onder normale omstandigheden ook gelden. Want nog meer dan anders is het belangrijk om rekening te houden met elkaar.

 Hoe voorkom je escalatie?

 • Krop je gevoelens van ergernis, frustratie en woede niet zolang op totdat de bom barst. Dan bestaat de kans dat je de buren niet meer kan zien of luchten of ze de huid vol scheldt.
 • In tijden van Corona neem je best telefonisch contact op met je buur of gebruik je de gratis tool whereby: https://whereby.com/. Beschik je niet over telefoongegevens of het emailadres van je buur of je bezit geen computer, dan kan je ook een briefje in de brievenbus steken.
 • Neem geen contact op, op het moment dat het je hoog zit, maar wacht tot je bent afgekoeld en je denkt dat het voor je buren een geschikt moment zal zijn.
 • Bedenk eerst wat je wil vertellen. Dit gaat over waar je precies last van hebt en vooral ook over de gevolgen die de situatie voor jou heeft. Bijvoorbeeld dat je niet goed meer slaapt, je nerveus voelt of je niet meer kunt concentreren. Door te vertellen wat er zo lastig is voor jou, kunnen je buren jou beter begrijpen en dat maakt de kans groter dat ze begrip tonen en bereid zijn naar je te luisteren. 
 • Nog meer specifieke tips over geluidsoverlast, dieren, verbouwingen, tuin,..vind je hieronder.

Hulp nodig?

Kom je er als buren samen niet uit, dan kan je een beroep doen op Burenbemiddeling. Zolang de coronacrisis duurt, zijn er strikte richtlijnen waardoor er geen huisbezoeken mogelijk zijn. Wij kunnen echter wel online of telefonische hulp bieden 09 266 82 17 of burenbemiddeling@stad.gent. Lees hieronder meer over de werking van burenbemiddeling.

Daarnaast kan je ook contact opnemen met volgende organisaties:

Online hulp & Chatten:
Constant binnen zitten kan het gevoel van isolatie vergroten. Zeker als je je al niet goed voelt. Het kan dan helpen om er even virtueel uit te zijn en samen met een luisterend oor alles eens in perspectief te zetten.

https://www.tele-onthaal.be/

https://www.caw.be

http://hetluisterendoor.be/hoe-werkt-het

https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis

3. Tips

Geluidsoverlast

De buren maken veel lawaai. Ze slaan met de deuren, de kinderen schreeuwen en de ouders roepen. Er wordt harde muziek gedraaid of de televisie staat op een hoog geluidsvolume. Stampen op de vloer, met hakken de trap op, verschuiven van meubels, lawaai van gereedschappen, het bespelen van muziekinstrumenten zijn een bron van ergernissen.

Suggesties

 • Bespreek je probleem met de buren telefonisch/online/via een briefje. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast veroorzaken. Maak duidelijke afspraken. 
 • Eenvoudige maatregelen lossen vaak veel geluidsoverlast op. Een tapijt of andere vloerbedekking, gordijnen, rubber doppen onder de wasmachine, trillingsvrij ophangen van geluidboxen kunnen zorgen voor minder geluidshinder.
 • Je kan ook ​​​​​afspreken wanneer je graag een rustmoment hebt (geen verbouwingsgeluiden). Zo is het lawaai voorspelbaarder en weet je wanneer het stopt.
 • Helpt een gesprek niet? Kom je er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van burenbemiddeling 09 266 82 17 of burenbemiddeling@stad.gent

Intimidatie

Een lange reeks ergernissen die met communicatie of het gebrek daaraan te maken hebben. Nu tijdens de crisis wanneer iedereen meer stress heeft kan deze spanning nog extra toenemen. Je kan niet op een normale manier met de buren praten, fysiek contact is immers niet toegelaten. Jullie ontploffen bij het minste en je hebt het gevoel dat ze zich nergens wat van aantrekken. 

Suggesties

 • Ook al is het moeilijk, probeer toch in gesprek te gaan telefonisch, via een briefje of via videobellen. Doe dit wanneer je rustig bent. Probeer tijdens het gesprek zelf rustig te blijven, ga zeker niet terug schelden en sluit het gesprek af als het gesprek uit de hand dreigt te lopen. 
 • Iedereen communiceert op een andere manier. Soms zeggen mensen in het vuur van hun emoties dingen die ze eigenlijk niet zo bedoelen. Oordeel daarom niet te snel. Zeker nu is bij iedereen de stress hoog. Je weet immers niet welke zaken er bij de buren spelen. 
 • Helpt een gesprek niet? Kom je er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van burenbemiddeling 09 266 82 17 of burenbemiddeling@stad.gent

Problemen met de tuin of afscheiding

De tuin zorgt vaak voor burenruzies. De afscheiding tussen de tuinen is een veel voorkomend voorbeeld. Die wordt vernield, zonder overleg weggehaald of hij valt om en overleg over een oplossing is niet mogelijk.

Andere ergernissen zijn gebrek aan onderhoud, bomen die te veel schaduw geven, overhangende takken, vallende bladeren en zonder overleg snoeien bij de buren.

En verder zijn er nog de tuinhuisjes en andere constructies in de tuin, belemmering van het uitzicht, zonneschermen en parasols.

Suggesties

 • Bespreek je probleem met je buren telefonisch, via een briefje of via videobellen. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast veroorzaken. 
 • Heb je last van overhangende takken? Vraag de buren dan vriendelijk om die te snoeien. Leg uit waarom je dat graag wilt, zodat de buren je verzoek begrijpen.  Wel moet je de buren in je tuin toelaten als dat voor het snoeien nodig is. Willen de buren niet meewerken?  Misschien mag je dan zelf de takken snoeien! 
 • Willen de buren niet samen met jou een schutting plaatsen? Misschien kan je er dan een op je eigen grond plaatsen. Bij het Kadaster kunt je eventueel navragen waar de perceelgrens precies loopt.
 • Helpt een gesprek niet? Kom je er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van burenbemiddeling 09 266 82 17 of burenbemiddeling@stad.gent

Kinderen en jongeren

Nu dat alle scholen gesloten zijn en alle kinderen thuis zijn levert dit irritaties op. Ze spelen met de bal binnen, roepen, hebben ruzie,... Kinderen hebben geen structuur meer en zijn van slag. Hierdoor worden ze sneller boos en is de kans dat ze zich misdragen groter. Als buur heb je hier totaal geen controle over. Je voelt je machteloos.                                                                                             

Suggesties

 • Bespreek de overlast die je ervaart met de ouders telefonisch, via een briefje of via videobellen. Focus vooral op het effect dat het gedrag heeft op jou zonder hen te beschuldigen. Misschien zijn ze niet goed op de hoogte van wat hun kinderen doen. Leg duidelijk uit waarom je er last van hebt. Probeer duidelijke afspraken te maken die voor zowel voor jou als voor de buren werken.
 • Iedereen heeft het beste voor met zijn kind. Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en zeker niet nu misschien zijn er problemen waarvan je niet weet. Probeer je in de ander te verplaatsen, zo vergroot je de kans op een goed gesprek. Misschien zijn de ouders ook ten einde raad. 
 • Helpt een gesprek niet? Kom je er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van burenbemiddeling 09 266 82 17 of burenbemiddeling@stad.gent

Dieren

Blaffende honden, honden die in de tuin worden uitgelaten en voor geuroverlast zorgen. De katten van je buren komen hun behoefte doen in jouw tuin of komen ongevraagd je huis binnen lopen. Maar ook kraaiende hanen, duivenstront, te veel dieren kunnen voor veel hinder zorgen.

Suggesties

 • Bespreek de overlast met je buren telefonisch, via een briefje of via videobellen.
 • Misschien beseffen ze niet dat hun dieren voor ergernis zorgen. Misschien weten de buren ook niet hoe ze het moeten aanpakken.   
 • Leg uit wat je belangrijk vindt en probeer samen tot duidelijke afspraken te komen.          
 • Tips om katten uit je tuin te houden: https://www.weetjesoverkatten.nl/ontwikkelingtotaal/uit_de_tuin/                     
 • Helpt een gesprek niet? Kom je er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van burenbemiddeling 09 266 82 17 of burenbemiddeling@stad.gent

Rommel, sluikstort, afval

Opgeruimd staat netjes, maar lang niet iedereen denkt daar zo over. Slechte schoonmaak van de trappen of de inkomhal of buren die de gezamenlijke afspraken over de schoonmaak niet nakomen. Maar ook barbecuedamp en rook van houtkachels kunnen leiden tot hinder.

Suggesties

 • Bespreek de overlast met je buren telefonisch, via een briefje of via videobellen. Misschien weten ze niet dat jij je ergert aan hun gedrag. Leg uit wat je belangrijk vindt en probeer samen tot duidelijke afspraken te komen.
 • Sluikstort kan je melden bij Ivago https://www.ivago.be/nl/particulier/contact/meldpunt
 • Helpt een gesprek niet? Kom je er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van burenbemiddeling 09 266 82 17 of burenbemiddeling@stad.gent

Verbouwingen

Nu tijdens de coronacrisis horen we dat veel burgers gestart zijn met verbouwingswerken. Hierdoor ondervinden heel wat mensen hinder van buren die klussen op elk moment van dag en tijdens het weekend.

Suggesties

 • Ga met de buren in gesprek over (ver)bouwplannen telefonisch, via een briefje of via videobellen. Wissel uit wat belangrijk is en probeer oplossingen te vinden die voor beiden goed werken.
 • Spreek af wanneer er rust is zodat het voor iedereen leefbaar blijft.
 • Voor meer informatie over regels in verband met bouw en verbouwen kan je terecht bij de Balie Bouwen: https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/balie-bouwen
 • Helpt een gesprek niet? Kom je er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van burenbemiddeling 09 266 82 17 of burenbemiddeling@stad.gent