IEM jongeren project

Leer meer over het IEM jongeren project, een samenwerkingsmodel om IEM jongeren die het spoor kwijt zijn beter te ondersteunen

Het IEM jongeren project staat voor een nauwe samenwerking tussen MA (maatschappelijke sector) en PA (Parket & politie). Het project ging van start in 2016. Door met verschillende partijen samen te werken proberen we meer grip te krijgen op jongeren met een Inter-Europese Migratieachtergrond die een MOF (misdrijf omschreven feit) plegen of in een VOS (Verontrustende opvoedingssituatie) verkeren. We zoeken, met waakzaamheid voor ieders beroepsgeheim, case per case uit hoe we best aan de slag gaan. We bepalen of PA of MA aan zet is en welke actie het meest geschikt is.

Aan de MA kant fungeren CKG Sloeberhof, vzw Apart, MFC Sint Jozelf, de buurtstewards en vzw jong als partners binnen het project. Zij bieden contextbegeleiding, trajectbegeleiding, trainingen en time-out projecten. Gedurende 3 jaar werd geëxperimenteerd met duobegeleidingen (buurtstewards-contextbegeleiding), gerichte trajectbegeleiding, krachtgerichte werking met de jongeren rond de opbouw van meer zelfvertrouwen en het kennen van je eigen talenten en zinvolle dagbesteding.

Zwerfgoed werd in het laatste jaar als actieve partner benaderd om jongeren te activeren tot een zinvolle dagbesteding binnen het time-out project. Ook een nauwe samenwerking tussen trajectbegeleiding, zwerfgoed en een jongereninstelling zorgde voor continuering in de hulpverlening wat voor de jongere zelf een wereld van verschil bracht.

Het project is voorzien tot eind 2019, het gecoördineerd werken werpt zijn vruchten af en helpt vele jongeren in scope van het project een heel eind vooruit.

coördinator: Sarah Terwecoren

contact: outreachendwerken@stad.gent

Cijfers?

Bekijk wie we bereikten in 2018 PDF (225.82 KB)