straatpraat live.jpg

Dienst Outreachend Werken

Wij werken outreachend voor de meest kwetsbare mensen in Gent met een beperkt en fragiel netwerk. Leer onze werking hier beter kennen.

Wie zijn we?

De Dienst Outreachend Werken bestaat uit de teams straathoekwerk, buurtstewards, OpStap, schoolspotters en het IEM jongeren project. We werken met z'n allen outreachend in de leefwereld van onze doelgroep. Wat ons echter nog het meest verbindt, is onze gedrevenheid, zorgzaamheid, verontwaardiging en onze drijfkracht, om ook voor zij die het moeilijk hebben in onze maatschappij klaar te staan.

Voor wie werken we?

We werken voor, door en met onze mensen. We stellen onze gasten en gezinnen centraal. We gaan samen op pad, op hun tempo, met hun doel voor ogen. We benaderen hen als mens, niet vanuit de problematiek die hun leven vaak al meer dan genoeg beheerst. We geven hen de ruimte zichzelf terug te leren kennen, te waarderen en te vertrouwen. We werken met mensen die hun weg kwijt zijn in de maatschappij. Mensen die meervoudig gekwetst zijn. Mensen die hun vertrouwen in anderen kwijt zijn.

Wat doen we?

We zijn actief in de leefwereld van onze doelgroepen, hierdoor houden we voeling met wat leeft bij de meest kwetsbare inwoners van onze stad. Op basis van die ervaring signaleren we tijdig problematieken en formuleren we beleidsadviezen. Waar nodig zetten we in op sensibiliserende acties en projecten.

Omdat het aantal handen in onze dienst beperkt is en we niet iedereen die kwetsbaar is in onze stad kunnen helpen, bieden we ook onze expertise aan. Diensten en organisaties kunnen beroep doen op ons voor advies over kwetsbare groepen en individuen.

Om onze doelgroep mogelijkheden te bieden of gehoor te geven zetten we vaak projecten op. Zo ontstonden onder andere de nachtopvang, warme winter en de noodnachtopvang, die allen een reguliere opvolging kregen. Het project lockers voor daklozen en straatpraat zijn nog actieve projecten van onze dienst.

Directeur: Maja Meirlaen

Contact: outreachendwerken@stad.gent

Lees hier het werkingsverslag van 2017

ontdek wie we zijn en wat we doen PDF (3.88 MB)

Cijfers & verhalen

Ontdek onze laatste editie van straatpraat PDF (3.88 MB)

Leer onze teams kennen op aparte pagina's:

Team Buurtstewards

Het team buurtstewards werkt met de meest kwetsbare mensen met een inter-Europese migratieachtergrond. Het project ging van start in 2012 naar aanleiding van het Vlaams actieplan MOE (Roma)-integratie. De Vlaamse subsidies werden toegekend tot augustus 2020. Momenteel zijn er 9 buurtstewards in dienst.

coördinatoren: Sarah Terwecoren & Marieke Lamaire

Lees meer

Team OpStap

Met het Team OpStap bieden we een groepswerking aan waarbij we inzetten op kwetsbare (ex-)druggebruikers. We creëren voor hen een veilige haven waar ze terecht kunnen, met het oog op een zinvolle dagbesteding en het opbouwen van positieve ervaringen.

coördinator: Gert Ongenaet

Lees meer

Team Schoolspotters

Het Team Schoolspotters is een tewerkstellingsproject voor jongeren (18-26 jaar) die werken in een startbaanovereenkomst met de Stad Gent. Ze werken als 'peer supporter' in de schoolomgevingen en bieden jongeren een luisterend oor.

coördinator: Eva Poesmans

Lees meer

Team Straathoekwerk

De straathoekwerkers werken in de 19de-eeuwse gordel en in het stadscentrum met de meest kwetsbare mensen van onze stad.

coördinatoren: Steven Gillis & Bart Guillemyn

Lees meer

IEM jongeren project

Het project tracht via samenwerking met MA (maatschappelijke sector) en PA (parket-politie) jongeren met een Inter-Europese Migratieachtergrond, die een MOF (misdrijf omschreven Feit) pleegden of in een VOS (verontrustende Opvoedingssituatie) opgroeien en hun gezinnen beter te ondersteunen om hen zo terug op het juiste spoor te krijgen.

coördinator: Sarah Terwecoren

Lees meer...