Buurtvoorzieningen: pleisterplekken voor en door de buurt

Alle info over de buurtvoorzieningen van de Dienst Ontmoeten en Verbinden vind je hier.

Buurten hebben nood aan ‘pleisterplekken’. Plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen genieten van warmte en gezelligheid of aan een activiteit kunnen deelnemen. Een plaats die iedereen kent en graag bezoekt. Een plek die deel uitmaakt van de identiteit van een buurt. Een pleisterplek kan aangeboden worden door buurtbewoners, een seniorenvereniging, de moskee of parochie, de huisvestingsmaatschappij, de horeca …

Een buurtvoorziening gebruiken?

De Dienst Ontmoeten en Verbinden heeft verschillende buurtvoorzieningen. De meeste gebouwen beschikken over een grote polyvalente ruimte met keuken, soms aangevuld met kleinere vergaderzalen, bespreking- en computerlokalen, publieke computers ... In drie buurtcentra kunnen verenigingen en bewonersgroepen gratis gebruik maken van een buurtsecretariaat.

Heel wat vrijwilligersgroepen, verenigingen en diensten doen in deze buurtvoorzieningen een vast aanbod naar de buurtbewoners. Denk maar aan de Woonwinkel, een soepcafé, een naaiatelier, een tweedehandskledingwinkel, een sociaal restaurant, een koffiebar, het Voedselteam, een spelotheek, een jeugdvereniging …

Loopt het zoeken via de zalenzoeker niet zo vlot? Laat het ons weten:

Welke buurtvoorzieningen zijn er?

Op 10 locaties in de Gentse 19de eeuwse gordel vind je een buurtcentrum. De werking van deze buurtcentra is afgestemd op de noden in de buurt. Ze zijn de werkplek van de plaatselijke buurtwerker(s) en van de onthaalmedewerker. In elk buurtcentrum zetten buurtbewoners vrijwillig hun schouders onder de werking.

In de 21 Open Huizengeven vrijwilligersgroepen vorm aan de open ontmoeting en de activiteiten voor oudere Gentenaren. Buiten de momenten van deze seniorenwerking zijn de Open Huizen partners in de buurt. Ze organiseren of ondersteunen initiatieven samen met andere buurtpartners zoals het buurtwerk, de Dekenij, de buurtscholen ... In een tiental Open Huizen is ook een zitdag van een Lokaal Dienstencentrum. Deze locaties zijn meestal kleiner en vooral buiten het stadscentrum te vinden.
Uniek aan de Open Huizen is dat ze worden uitgebaat door een ploeg vrijwilligers. Er zijn dus geen personeelsleden van de Stad Gent aanwezig. Open Huis De Porre is ietwat anders. Deze seniorenwerking is één van de gebruikers van het ruimere wijkcentrum in Moscou-Vogelhoek.

Buurthuis Het Hoeveke in de Handbalstraat en Buurthuis Roerstraat zijn stedelijke buurthuizen. Nieuw aan het buurthuis is dat verschillende buurtpartners en -bewoners samen het beheer opnemen en de werking ontplooien. Met de bedoeling een laagdrempelig, bruisend kruispunt voor en door de buurt te zijn.