Buurtinfokasten

De Dienst Ontmoeten en Verbinden heeft een aantal buurtinfokasten, verspreid over Gent. Alle info over deze infokasten vind je hier.

Wat?

De infokasten zijn bedoeld voor de affichering van buurtgebonden informatie en de bekendmaking van buurtgebonden activiteiten. De Dienst Ontmoeten en Verbinden is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatiekasten. De kasten hebben een benutbare oppervlakte van 115 cm (hoogte) x 165 cm (breedte).

Wie?

Iedereen die meent dat een activiteit van belang is voor de buurt(bewoners) kan affiches bezorgen aan het plaatselijk buurtwerk of de Dienst Ontmoeten en Verbinden.

Hoe?

Ga langs in het buurtcentrum in je buurt en geef het materiaal dat je wil uithangen daar af. Is er geen buurtcentrum in je buurt, neem dan contact op met de Dienst Ontmoeten en Verbinden.
Op de affiche staan contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) vermeld. Zo weten mensen bij wie ze terecht kunnen met vragen over jouw info.

Als je iets wil uithangen, houd dan rekening met volgende ‘spelregels’:

  • je aankondiging of informatie is neutraal en onpartijdig en gaat niet ten koste van de sociale samenhang in de wijk
  • je informatie of activiteit sluit geen bewoners(groepen) uit en is toegankelijk voor iedereen
  • je kondigt een activiteit aan of geeft informatie over een activiteit in de wijk waar je de info wil uithangen
  • we streven een eerlijke afwisseling tussen gebruikers van de buurtinfokasten na

Wanneer?

Je neemt een maand voor de activiteit contact op. Spreek af wanneer en hoe lang de affiche(s) uitgehangen moet(en) worden.

Waar?

Het overzicht van de locaties vind je hier. Per buurtinfokast staat ook waar je met je affiches terecht kunt.