De BLIecKvangers in Rabot

BLIecKvangers geven nieuwkomers in de wijk Rabot-Blaisantvest een warm welkom. Lees meer over dit project of doe mee!

De BLIecKvangers zijn straat- en wijkambassadeurs in de wijk Rabot-Blaisantvest. Het is een groep van bewoners en medewerkers van de Stad Gent die nieuwe inwoners persoonlijk verwelkomen.

Geïnspireerd op pastoor Blieck

Geïnspireerd op pastoor BlieckDe naam BLIecKvangers is zorgvuldig gekozen. 'Blieck' is een verwijzing naar Koen Blieck, de voormalige pastoor van 't Rabot. Hij sloeg bruggen tussen de diverse gemeenschappen en werkte samen met de Rabotiens aan een warm, sociaal netwerk in de wijk.

In dezelfde sfeer willen de BLIecKvangers de aandacht trekken van (of een blik werpen op) nieuwe bewoners. Door hen welkom te heten en wegwijs te maken. Kortom: de Blieckvangers willen bruggen bouwen en mensen wegwijs-welkom heten!

Het concept van de BLIecKvangers

In elke straat van de wijk is minstens 1 BLIecKvanger actief. Hij of zij brengt een bezoekje aan elke nieuwe bewoner van de wijk Rabot-Blaisantvest. De nieuwe inwoner krijgt ook een bonnenboekje. Met informatie over de buurtorganisaties én 'gratis bonnetjes'. Bewoners die pas in de wijk wonen, vinden zo makkelijker de weg naar deze organisaties. 

Via huisbezoeken of ander contact komen BLIecKvangers ook vaak te weten welke wensen bewoners hebben. Organisaties kunnen met deze informatie aan de slag om in te spelen op bepaalde noden.

Laat van je horen

  • Wil je jouw organisatie of bewonersgroep laten opnemen in het bonnenboekje?
  • Wil je BLIecKvanger worden van jouw straat? We komen gemiddeld 4 keer per jaar samen, zonder verplichtingen. 
  • Meer weten over dit project? Contacteer buurtwerk Rabot-Blaisantvest via 09 266 86 40 en vraag naar Ellis De Mets of mail naar ellis.demets@stad.gent.