Buurtdialoog in Moscou-Vogelhoek

Benieuwd naar de conclusies van het inspraak- en dialoogtraject in Moscou-Vogelhoek? Ontdek alle details.

De hamvraag: wat zijn goede pleisterplekken?

Gedurende een viertal maanden gingen we op zoek naar bewoners die elk 3 buren wilden interviewen met vooraf opgestelde vragenlijsten. Tegelijk deden de buurtwerkers extra bevragingen tijdens evenementen.

We wilden te weten komen:

 • Waar mensen nu al graag vertoeven en waarom, welke plaatsen ze liever vermijden en waar ze zich welkom voelen
 • Of er plaatsen zijn in de buurt die hieraan voldoen
 • Over welke talenten mensen beschikken en of ze die samen met andere buurtbewoners willen inzetten om de buurt nog aangenamer te maken

Doelstelling van het traject

 • Contact tussen buurtbewoners vergroten
 • Dialoog tussen buurtbewoners stimuleren
 • Activiteitenaanbod in de buurt vergroten, op basis van interesses van de buurtbewoners
 • Buurtbewoners activeren om zich in te zetten voor hun wijk
 • Inzicht in wat bewoners ervaren als een aangename ontmoetingsplek of ontmoetingsactiviteit vergroten
 • Verschillende locaties in en rond Wijkpark De Porre bekendmaken: de brandweerkazerne, Wijkcentrum De Porre en de polyvalente zaal van de sportschool. Deze locaties kunnen gratis gebruikt worden voor wijkactiviteiten.

Profiel van de deelnemers

 • Gender: de mannen zijn enigszins ondervertegenwoordigd, met een verhouding van 1/3de mannen tegenover 2/3de vrouwen
  (bij de totale bevolking in de wijk is dat 1/2de mannen en 1/2de vrouwen)
   
 • Leeftijd: de oudere bevolking in de wijk is iets meer aan het woord gekomen dan de jongere bevolking
   
 • Nationaliteit en herkomst: we hebben 12 verschillende herkomstlanden betrokken. Bij de deelnemers van wie we de nationaliteit kennen, zijn er 15.1% met een migratie-achtergrond. (bij de totale bevolking in de wijk is dat 21.6%)
   
 • Gezinssamenstelling: in de wijk zijn er relatief veel jonge gezinnen. In de bevraging werden die goed bereikt. Alleenstaanden werden dan weer iets te weinig bereikt.
   
 • Spreiding in de wijk: we slaagden erin uit bijna alle straten van de wijk minstens 1 bewoner te interviewen.
   
 • Verblijfduur in de wijk: mooie verdeling van mensen die er al lang wonen en ‘nieuwkomers’

In totaal registreerden 30 interviewers 124 gesprekken.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

 • Mensen verwachten een vriendelijk onthaal, een blijk van (h)erkenning, onthaald worden
   
 • Bewoners zijn op zoek naar rust en groene plekken in de wijk of net erbuiten
   
 • Enerzijds is er een groep bewoners die eerder een vrijblijvend aanbod zoekt, zoals een buurtfeest, een terrasje doen, wandelen … Anderzijds is er een groep die vooral buiten komen om ‘iets te doen’ zoals cultuur, film, hobby.
   
 • Goed gekende plaatsen in de wijk zijn het park en Wijkcentrum De Porre
   
 • Populaire activiteiten zijn onder andere de dekenijfeesten, buurtfeest Vogelhoek, de nieuwjaarsrecepties en Balbouchka
   
 • 69,8% van de geïnterviewden gaf aan op één of andere manier aan toekomstige activiteiten te willen meewerken

De volledige resultaten kan je bekijken in de powerpointpresentatie.

Na de interviews brainstormden we verder over mogelijke toekomstige activiteiten en ontmoetingsplekken voor de wijk. Met deze resultaten gaan we samen met bewoners aan de slag.

Meer info of ideeën?

Mail naar buurtwerk.moscouvogelhoekflora@stad.gent