De sociaal regisseur als verbindingsfiguur in de Gentse wijken

De sociaal regisseurs zijn het aanspreekpunt voor complexe samenlevings- en welzijnsvraagstukken, steeds in overleg met hun wijkpartners.

Sinds mei 2016 is de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen een functie rijker. Zes sociaal regisseurs sleutelen sindsdien aan het samenleven, welzijn en gezondheid in de verschillende Gentse wijken. Dat doen ze uiteraard niet alleen, maar in nauwe samenwerking met andere stadsdiensten en wijkpartners.

Hét aanspreekpunt voor wijkgebonden diensten

De uitdagingen op het vlak van samenleven en welzijn in een wijk zijn vaak complex van aard. Een duurzame oplossing schuilt in een gecoördineerde en integrale aanpak vanuit verschillende diensten en organisaties. Dit is precies de taak die de 6 sociaal regisseurs op zich nemen: vanuit signalen uit de wijk sleutelen ze aan een langetermijnoplossing door de samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties op wijkniveau op elkaar af te stemmen en te versterken.

In zijn/haar wijk is de sociaal regisseur op het vlak van samenleving en welzijn hét aanspreekpunt voor wijkgebonden diensten en organisaties. Op termijn mondt dit uit in een sociaal wijkactieplan met prioriteiten, bottom-up en in nauwe samenwerking met de sociale wijkpartners opgemaakt.

6 sociaal regisseurs voor de verschillende wijken

De 6 sociaal regisseurs werken volgens een gemeenschappelijk kader, maar leveren maatwerk in hun wijk:

 • Davy Van Den Heede: davy.vandenheede@stad.gent
  Brugse Poort, Rooigem, Rabot en Blaisantvest
   
 • Lien Baes: lien.baes@stad.gent
  Nieuw Gent – UZ, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Stationsbuurt Zuid, Stationsbuurt Noord Watersportbaan en Ekkergem
   
 • Nele Descheemaeker: nele.descheemaeker@stad.gent
  Ledeberg, Moscou – Vogelhoek, Gentbrugge, Oud – Gentbrugge en Macharius - Heirnis
   
 • Björn Denaert: bjorn.denaert@stad.gent
  Muide, Meulestede, Afrikalaan, Bloemekenswijk, Wondelgem, Mariakerke en Drongen
   
 • Johan Geldof: johan.geldof@stad.gent
  Sint – Amandsberg, Dampoort, Oostakker, kanaaldorpen en -zone
   
 • Bieke Verplanken: bieke.verplanken@stad.gent
  Gent Binnenstad, Sluizeken – Tolhuis - Ham, Elisabethhof en Papegaai