Missie OCMW Gent

OCMW Gent biedt hulp op maat aan kwetsbare Gentenaars.

Wettelijke opdracht

Het OCMW heeft de opdracht om voor elke persoon een menswaardig bestaan te verzekeren, zoals vastgelegd in het eerste artikel van de OCMW-wet (8 juli 1976):

‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht, die onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.’

 

Hulp, nabij en op maat

OCMW Gent vertaalt de wettelijke opdracht in zijn eigen missie:

'Het is onze missie om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid.'

Onze aanpak vloeit voort uit deze missie:

  • Gentenaars die, na sociaal onderzoek, (financieel) kwetsbaar zijn kunnen terecht bij de sociale dienst voor een integraal aanpak van armoede, met hulp op alle levensdomeinen: financiële ondersteuning, administratieve en juridische hulp, activering (sociaal en naar werk),  psychosociale begeleiding, woonbegeleiding, (psychische) gezondheid, ...
  • De sociale dienst staat in voor een laagdrempelig breed sociaal onthaal voor alle Gentse burgers. Wie hulp nodig heeft, kan terecht in het welzijnsbureau voor vraagverheldering, het verkennen van sociale rechten en doorverwijzing naar passende hulp- en dienstverlening

 

Eén organisatie

Sinds 1 januari 2019 vormen Stad en OCMW Gent één organisatie, onder de noemer Stad Gent. Het departement Sociale Dienstverlening helpt bouwen aan een 'open en solidaire' stad, zoals verwoord in de missie van Stad Gent.