Armoede in cijfers

Cijfermateriaal over armoede in Gent helpt om een beter armoedebeleid uit te stippelen.

statistieken armoede

Armoede beperkt de kansen van veel Gentenaars. Stad en OCMW Gent bundelen samen met veel sociale middenveldorganisaties de krachten om mensen in armoede te ondersteunen. We werkten hiervoor onder meer een Armoedebeleidsplan 2020-2025 uit waarin we domeinoverschrijdend de strijd met armoede aangaan.

Om een gefundeerd armoedebeleid te kunnen voeren, hebben we nood aan objectieve cijfers. Hiervoor actualiseren we jaarlijks het rapport ‘armoede in Gent’. Dit rapport bevat omgevingsindicatoren. Deze indicatoren geven een stand van zaken van de problemen en de verwachte ontwikkelingen waarmee het armoedebeleid rekening moet houden. Werken met indicatoren is de beste methodiek om een inschatting te maken van een complex fenomeen als armoede.