Armoede in cijfers

Cijfermateriaal over armoede in Gent helpt om een beter beleid uit te stippelen.

Het indicatorenrapport van de Cel Armoedebestrijding, een samenwerking tussen Stad Gent en OCMW Gent, geeft een beeld van de armoede in Gent.

Armoede is geen eenvoudig fenomeen. Integendeel, armoede strekt zich vaak uit over meerdere levensdomeinen en is niet alleen terug te brengen tot een tekort aan financiële middelen.

Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede

Het indicatorenrapport van de Cel Armoedebestrijding kreeg als titel ‘Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede’. Het rapport is een startnota die de feiten over armoede in Gent beter in kaart brengt en zo de basis vormt voor een gerichter armoedebeleid op verschillende domeinen.

Het indicatorenrapport is een objectieve momentopname, samengesteld met het meest actuele en beschikbare cijfermateriaal.

Hieronder vind je de indicatorenrapporten voor armoede terug (het laatste dateert van 2018).

Op Gent in cijfers kan je onder 'armoede' zelf deze indicatoren bekijken.