‘Warme Stad Gent’ zet in op het versterken van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Gent

Op donderdag 9 februari schiet 'Warme Stad Gent' uit de startblokken, een samenwerking tussen de Stad Gent en een 30-tal partners.


Op donderdag 9 februari 2017 wordt ‘Warme Stad Gent’ officieel voorgesteld. Gent is een pilootstad in het project 'Warme Steden', wat tot doel heeft het mentaal welbevinden en de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken. De komende jaren zet Warme Stad Gent hiertoe verschillende acties op poten, zoals een urban game rond de sociale kaart in Gent, de start van het Huis voor Jongeren, ... Dit allemaal onder het toeziend oog van de mascotte 'Warme William'.

Psychische problemen bij 1 op 5 Westerse jongeren

Uit een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat 1 op 5 Westerse jongeren kampt met psychische en/of emotionele problemen. Een goede geestelijke gezondheid tijdens de kindertijd is nochtans de basis voor gezondheid en welbevinden later in het leven. Jongeren die zich goed voelen doen het doorgaans ook beter op school en hebben vaker een sociaal leven dat voldoening schenkt.

Kinderen en jongeren ruimte geven in hun zoektocht naar een eigen identiteit, hen helpen om gevoelens te uiten en hen leren hulp te vragen indien nodig, daar wil stad Gent samen met verschillende organisaties uit de sectoren welzijn, vrije tijd, onderwijs en het beleid op inzetten met het project 'Warme Stad Gent'.

Hoe kunnen we de mentale veerkracht van jongeren versterken?

'Wat is er nodig in Gent om de veerkracht en het welzijn van onze kinderen en jongeren te versterken?', vroeg Warme Stad Gent aan 9 jongerengroepen en meer dan 30 Gentse organisaties die met kinderen en jongeren werken. Uit de rondvraag blijkt dat het belangrijk is dat kinderen en jongeren kansen krijgen om zich te ontplooien. Dit kunnen ze in een openbare ruimte en met jongerenwerkingen die plezier, verbondenheid en ontmoeting stimuleren. Ook als het minder goed gaat, moet kwetsbaarheid bespreekbaar zijn: Jongeren moeten over hun moeilijkheden kunnen praten, ook met elkaar.

Warme Stad Gent wil ook ouders hiertoe versterken in hun rol als opvoeder, zonder hen met de vinger te wijzen. Het doel is dat het taboe op psychische problemen sneuvelt, zodat ook de drempel naar hulp verlaagt.

Dit hulpverleningsaanbod wil de Stad Gent bovendien laagdrempeliger maken en meer afgestemd op elkaar.

Een greep uit de acties

De Stad Gent zet reeds een aantal jaren in op gratis psycho-educatie via het project ‘Blijf er niet mee zitten’. De komende jaren wordt extra ingezet op veerkrachtbevordering van kinderen, jongeren en ouders. Maar ook op deskundigheidsbevordering van (semi-)professionelen die werken met kinderen en jongeren.

Zo wil psychotherapeute en schrijfster Lut Celie een ‘extra warme’ plek inrichten in de stad, waar kinderen en jongeren kunnen leren omgaan met hun emoties. Ook krijgt het ‘Huis voor Jongeren’ vorm in Gent. Het wordt een plek waar jongeren terecht kunnen met vragen, maar even goed om samen te ‘chillen’.

Verder zijn alle hoger onderwijsinstellingen in Gent via Warme Stad verenigd in een werkgroep. Zij gaan alvast de uitdaging aan om samen verbinding en ontmoeting tussen de studenten te stimuleren. Daarnaast willen een aantal Gentse organisaties samen met jongeren een urban game ontwikkelen rond de sociale kaart in Gent: aan de hand van een fictief personage maken jongeren kennis met verschillende organisaties in Gent.

Mascotte 'Warme William'

De mascotte van Warme Stad is Warme William. Deze grote beer zal de komende jaren op wisselende locaties in het straatbeeld op een bankje plaats nemen. Iedereen kan een 'warme William' zijn voor elkaar, door zorg te dragen voor elkaar en door te praten en te luisteren naar elkaar.

Organisaties en partners

'Warme Steden' is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk. De Stad Gent heeft samen met Logo Gezond+ een coördinerende rol op lokaal niveau. Samen met een lokale projectgroep waarin een 30-tal Gentse organisaties vertegenwoordigd zijn die werken naar/met kinderen en jongeren, wordt Warme Stad Gent vormgegeven.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en Lucas KU Leuven zorgen voor ondersteuning op Vlaams niveau.

Meer informatie?