Van buurtfeest tot iftar-maaltijd: nieuwe subsidie voor sociale initiatieven

De Stad Gent lanceert ‘Samen aan Zet’, een subsidiereglement om initiatieven voor ontmoeting en samenleven te versterken.

De Stad Gent lanceert op 1 februari 2020 ‘Samen aan Zet’, een subsidiereglement om initiatieven voor ontmoeting, samenleven en emancipatie van groepen op een toegankelijke manier te versterken. Er is per jaar 580.000 euro beschikbaar.

Van het klassieke buurtfeest tot een iftar-maaltijd of een taalcafé, Gent barst van de initiatieven en activiteiten rond samenleven. Al die initiatieven samen maken een belangrijk deel uit van het waardevolle sociaal kapitaal van de stad. Het stadsbestuur wil het voor bewoners en verenigingen gemakkelijker maken om activiteiten te organiseren met het nieuwe subsidiereglement, en maakt extra middelen vrij voor sociale en buurtinitiatieven.

‘Samen aan Zet’ is de opvolger van drie reglementen die de afgelopen jaren hun nut ruimschoots bewezen hebben: Wijk aan Zet, het reglement voor etnisch-culturele diversiteitsactiviteiten en -projecten en het reglement voor gezondheidsprojecten. Voor ‘Samen aan Zet’ is jaarlijks 580.000 euro beschikbaar. Dat is 125.000 euro of 27% meer dan het budget van de drie vorige reglementen samen.

Eén subsidielijn maakt indienen eenvoudiger

Voortaan kunnen aanvragers met hun dossier bij één subsidielijn terecht. Initiatiefnemers gaven de voorbije jaren immers aan dat het ondersteuningsbeleid versnipperd is en vaak administratief complex. In het nieuwe reglement wordt het administratief eenvoudiger om een aanvraag in te dienen. Bovendien beoogt ‘Samen aan Zet’ de schotten tussen verschillende vormen van diversiteit en doelgroepen weg te nemen.

Voor kleine activiteiten gericht op ontmoeting kan een subsidie tot 500 euro eenvoudig en doorlopend gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Voor grotere activiteiten zijn er zes indiendata per jaar. Die aanvragen kunnen subsidies krijgen tot 2.000 euro (voor grote ontmoetingsactiviteiten of informerende/sensibiliserende initiatieven) of 5.000 euro (voor meerdaagse initiatieven die kwetsbare Gentenaars versterken). Een jury met stadsmedewerkers, externe experten en vertegenwoordigers uit de vroegere wijkjury’s zal de grotere aanvragen beoordelen.

Organisatoren verliezen in het ondersteuningsaanbod soms hun weg. Met de invoering van Samen aan Zet wil het stadsbestuur het eenvoudiger maken om steun aan te vragen voor activiteiten van Gentenaars en verenigingen. Samen aan Zet neemt de schotten tussen verschillende doelgroepen weg en moet onderlinge samenwerking aanmoedigen. We willen ook meer ruimte maken om initiatieven beter te begeleiden. 2020 wordt een testjaar. Het nieuwe subsidiereglement moet een sterke hefboom worden voor sociale impact.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Een participatief traject

Bij de opmaak van 'Samen aan Zet' zijn de betrokken diensten niet over één nacht ijs gegaan. Aanvragers en juryleden van de vorige reglementen, de officiële stedelijke adviesraden, erkende doelgroepverenigingen en ambtenaren van diverse stadsdiensten werden uitvoerig geraadpleegd. Ook individuele Gentenaars kregen de kans hun mening te zeggen tijdens de inspraakmomenten ‘Open Forum’ (9 mei 2019) en ‘100% Sociaal Gent’ (12 oktober 2019). Het nieuwe reglement zal een jaar proefdraaien en wordt voortdurend opgevolgd. Eind 2020 volgt een grondige evaluatie en wordt het reglement zo nodig aangepast.

Alle informatie over 'Samen aan Zet' zal na goedkeuring door de gemeenteraad van januari online beschikbaar zijn.