Subsidies voor 10 sociaal-innovatieve projecten

Uit 64 aanvragen voor subsidies uit het Sociaal Innovatiefonds koos de Stad Gent 10 projecten. In totaal wordt 779.357,00 euro verdeeld.

Begin juni lanceerde de Stad Gent het Sociaal Innovatiefonds om de welzijnssector en andere partners in de stad te stimuleren om samen maatschappelijke problemen op een vernieuwende manier aan te pakken. 64 non-profitorganisaties dienden een aanvraag in. 10 projecten zijn geselecteerd, goed voor bijna 780.000 euro subsidies.

Een projectvoorstel moest een antwoord bieden op een signaal dat tijdens de coronacrisis aan de oppervlakte kwam, of het project moest inspelen op één of meerdere structurele signalen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, zoals opgesomd in de signalenbundel 2018 van Gentse praktijkwerkers.

Een alternatief financieringsmodel dat mondzorg toegankelijker maakt, huisvesting voor jeugdzorgverlaters via coöperatief ondernemerschap, een hogeschool die vluchtelingen en andere kwetsbare studenten niet alleen opleiding maar ook concrete werkervaring biedt via een eigen projectbureau... Het zijn maar enkele voorbeelden van nieuwe methodieken die voor het welzijn van de Gentenaar het verschil zullen maken. Zo geeft het nieuwe Sociaal Innovatiefonds de samenwerking met het middenveld een extra impuls.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen, Welzijn en Participatie

De Stad Gent selecteerde 10 projecten op basis van een beoordeling door een onafhankelijke jury. In totaal wordt 779.357,00 euro verdeeld. Opvallend is dat er naast grote middenveldorganisaties ook heel wat kleinere en soms zelfs nieuwe vzw’s of feitelijke verenigingen hebben deelgenomen aan de projectoproep. In bijna alle ingediende projecten wordt de doelgroep nauw betrokken bij de realisatie van de projecten.

Veel van de geselecteerde projecten zijn bedoeld om kwetsbare Gentenaars een duwtje in de rug te geven. Dat is vanzelfsprekend een uitstekende zaak. In coronatijden krijgen steeds meer mensen het moeilijk, het is onze plicht om die snel te helpen. Het Sociaal Innovatiefonds doet daar nog een welgekomen schepje bovenop. Het engagement van de organisaties die voorstellen indienden is hartverwarmend.

Rudy Coddens , schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën