Subsidie voor werkvloerbegeleiders: dien je aanvraag in tegen 28 februari 2022

Vzw's en erkende sociale ondernemingen kunnen ook voor 2023, 2024 en 2025 een subsidie aanvragen om werkvloerbegeleiders in te zetten.

OCMW Gent zal ook in 2023, 2024 en 2025 werkvloerbegeleiders subsidiëren in vzw’s en erkende sociale ondernemingen die personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt inzetten op de werkvloer. Het gaat zowel over begeleiders van arbeidsmatige activiteiten (6 in totaal) als over begeleiders van doorstroomgerichte tewerkstelling (15 in totaal, waarvan 3 voor de erkende sociale restaurants).

Organisaties die voldoen aan de voorwaarden kunnen tussen 1 december 2021 en 28 februari 2022 een aanvraag indienen. De gesubsidieerde periode gaat van start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2025.

Alle info over deze subsidies vind je in de onderstaande reglementen en documenten:

Een dossier digitaal indienen

Een dossier digitaal indienen kan via dit online formulier. 

Een dossier op papier indienen

Op papier indienen kan via deze formulieren: