Studiedag: psychologische ondersteuning bij gendervariante kinderen en jongeren - WORKSHOPS

Vervolg op de webinar over psychologische ondersteuning bij gendervariante kinderen en jongeren.

Wie?

Deze studiedag is gratis en richt zich tot de professionele hulpverleners die de webinar in december 2020 hebben gevolgd. Zonder deze voorkennis wordt het moeilijk om te volgen.

Programma?

 • 9.00 uur: onthaal met koffie
 • 9.20 uur: openingswoord
 • 9.30 uur: workshop 1
 • 11.00 uur: pauze
 • 11.30 uur: workshop 2
 • 13u: Lunch

Workshops

 1. Workshop jongvolwassenen 
  (John Humblet en Fran Wyffels)

  De jongvolwassenheid (17-25 jaar) is een ontwikkelingsfase met specifieke uitdagingen. Idealiter is dit de periode waarin men zelfstandig wordt en dus ook minder beroep doet op de ouders, al blijven zij vaak emotioneel en financieel betrokken in het leven van hun kind. Hoe gaan we hiermee om in therapie?

  Hoe trachten we het verhaal van de jongvolwassene zelf en diens omgeving (ouders, broers/zussen, partners, grootouders, school/werk, …) te horen? In deze workshop kunnen we samen nadenken over deze specifieke doelgroep en hoe we hiermee omgaan binnen therapie. Dit kan eventueel aan de hand van casusmateriaal dat we zelf voorzien.
   
 2. Workshop jonge kinderen 
  (Maaike Tassyns en Heidi Melotte)

  De kindertijd is een ontwikkelingsfase waarin de ouders een zeer belangrijke rol spelen. Het ouderschap mee helpen afstemmen op de noden van het kind is dan ook een uitdaging voor de gendersensitieve kindertherapeut. Niet alle kinderen voelen zich immers thuis in de genderstereotiepe indelingen of hebben het gevoel dat er iets niet klopt. Soms weten ze al heel goed welke richting ze uit willen, soms zijn er nog veel vraagtekens. Ouders kunnen de therapeut consulteren met specifieke vragen of omdat ze even niet weten welke weg ze het best inslaan.

  Welke weg is het meest comfortabel of het meest veilig voor het kind en de omgeving? Wat zijn de voor- en de nadelen van een supersnelle autostrade of van een hobbelige landweg? Hoe kunnen wij als therapeut hun GPS zijn? In deze creatieve en speelse workshop proberen we door middel van rollenspel tools aan te reiken om zowel met het kind als met de ouders op weg te gaan.
   
 3. Workshop gender en Autisme Spectrum Stoornis 
  (Gaia Van Cauwenberg en Joke Honoré)

  In deze workshop dompelen we ons onder in de wereld van jongeren met ASS, een groeiende groep die een specifieke aanpak vraagt. Door hun manier van denken dient het  communiceren en het betrekken van ouders anders te gebeuren dan bij jongeren zonder ASS, hoe pakken we dit aan? Leggen we deze jongeren niets in de mond door concrete vragen te stellen? Hoe kunnen we zicht krijgen op hun lichaamsbeleving en verwachtingen?

  We bespreken wat de literatuur ons vertelt in combinatie met onze ervaringen. Er bestaat geen ‘one size fits all’ methodiek, we bieden in deze workshop wel een verscheidenheid aan tools.
   
 4. Workshop gender op school 
  (Robin Heyse en Hans Hendrix)

  Naast de thuiscontext brengen kinderen en jongeren veel tijd door op de schoolbanken. De mate waarin een kind zich al dan niet goed voelt op school zal dus ook hun mentaal welzijn mee bepalen. In deze workshop staan we stil bij hoe scholen een gendersensitief klimaat kunnen scheppen, en reiken we concrete tools aan om het thema in klassen of scholen aan bod te laten komen. Daarnaast zoomen we ook verder in op de beleving van een trans persoon op school, en de uitdagingen die daarmee gepaard kunnen gaan. De coming out, de sociale rolwissel, de sport- en zwemlessen of de meerdaagse uitstappen zijn maar een greep uit de concrete situaties waar kinderen, ouders en scholen tegenaan kunnen lopen. We bekijken de verschillende aanpak naargelang leeftijd en ontwikkelingsniveau, en houden ruimte voor eigen vragen en ervaringen.