Studiedag Hij/Zij Voorbij: transgendersensitief werken in de zorg, dienst- en hulpverlening

Studiedag over genderidentiteit en -diversiteit voor intermediairen en professionelen uit de hulpverleningssector.

Werk je in de hulpverleningssector en krijg je in de praktijk vragen over genderidentiteit en genderdiversiteit, of werken met transgender personen of hun naaste omgeving? Dan is deze studiedag zeker iets voor jou.

In de voormiddag komen een aantal sprekers aan het woord. In de namiddag kan je kiezen uit een aantal workshops.

PROGRAMMA

Voormiddag - plenair gedeelte

*9u30: Onthaal met koffie

*10 uur tot 10.05 uur: Welkomstwoord Inhoudelijk directeur CAW Oost-Vlaanderen Alain Slock.

*10u05- 10u40: Algemene inleiding op het transgender thema

Prof. dr. Joz Motmans (psycholoog/socioloog) is coördinator bij het Transgender Infopunt, onderzoeker en docent Genderstudies aan de UGent. Hij geeft een algemene inleiding op het transgenderthema. Er wordt o.a. stilgestaan bij concepten als sekse, genderidentiteit, genderrol en seksuele oriëntatie. Daarnaast wordt de sociale en juridische positie van transgender personen in België geschetst.

*10u40- 11u15: Transgender zorgpad voor volwassenen

Prof. Els Elaut is als psycholoog-seksuoloog verbonden aan het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) waar ze tevens coördinator is van het genderteam. Ze begeleidt transgender personen in hun wens tot medische gender-affirmerende behandeling. Ze licht de huidige protocollen en het transgender zorgpad voor volwassenen toe.

*11u15-11u55: Ontwikkeling van genderidentiteit bij kinderen en jongeren

Karlien Dhondt is kinderpsychiater en coördinator van het kinder- en jongeren-genderteam aan het UZ Gent, het enige Belgische multidisciplinaire centrum waar ouders en kinderen opgevolgd worden. Zij staat stil bij genderidentiteit en -ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoe kan je jonge kinderen en tieners hierin begeleiden? Wanneer moet je hulp inschakelen? Waar kan je deze vinden?

*11u55-12u00: afsluitend woordje door schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker

*12u-12u45: Lunch

Namiddag: workshops

*12u45- 14u10 Workshops sessie 1

WORKSHOP 1 - Buiten de hokjes: als m/v niet past: De uitdagingen voor en specifieke vragen van non-binaire personen in de zorg, dienst- en hulpverlening.
Coördinatie: Joz Motmans

Onder de transgenderparaplu bevindt zich de groep non-binaire of genderfluïde personen. In deze workshop kom je meer te weten over hun noden en specifieke vragen. Je leert meer over het verschil tussen genderexpressie en gender non-binair zijn, en welke obstakels non-binaire personen ervaren in onze M/V maatschappij. Samen met psychotherapeut John Humblet, verbonden aan het UZ Gent en leden van Genderspectrum, verkennen we hun specifieke noden en uitdagingen in onthaal, dienstverlening en hulpverlening.

WORKSHOP 2 - Werken met de gezinscontext: de noden van partners en ouders van transgender personen.
Coördinatie: Melanie Verbeke

Het delen van de gendervariante gevoelens is niet enkel een hele stap voor de persoon in kwestie, maar heeft ook een impact op de personen uit de omgeving. Hierbij denken we in de eerste plaats aan diegene die emotioneel het meest betrokken zijn, zoals ouders, partners, kinderen, broers en zussen. In deze workshop wordt stilgestaan bij de specifieke noden van ouders en (ex-)partners van transgender personen. Met welke vragen en bezorgheden zitten ouders en partners? Wat bestaat er al voor familieleden en hoe kun jij hen extra ondersteuning bieden of op weg helpen? In deze workshop zal ook een getuigenis van een familielid van een trans persoon aan bod komen.

WORKSHOP 3 - Het versterken van mentale veerkracht en suïcide coping bij transgender personen
Coördinatie: Judith Van Schuylenbergh

Onderzoek toont aan dat de prevalentie van zelfdodingsgedachten en –pogingen bij transgender personen sterk verhoogd is. Tijdens deze workshop zullen Judith Van Schuylenbergh (projectmedewerker suïcidepreventie bij het Transgender Infopunt) en Eva Dumon (VLESP –nog te bevestigen) stil staan bij factoren die suïcidaliteit bij transgender personen beïnvloeden, en enkele tools aanreiken om de mentale veerkracht en coping vaardigheden van transgender personen te versterken.

WORKSHOP 4 - Gender-en cultuursensitief werken in de zorg, dienst- en hulpverlening
Coördinatie: Eline Vermeulen

Trans personen met een migratieachtergrond kunnen extra vragen hebben bij de westerse hulpverlening en vooral ook extra drempels ervaren. Deze drempels hangen veelal samen met de meer kwetsbare positie van de persoon zelf en het ontbreken van concrete handelingskaders bij hulpverleners. In deze workshop gaan we via handige tools aan de slag om kruispuntdenken te implementeren in de zorg-, hulp- en dienstverlening. Kruispuntdenken gaat uit van het erkennen van mensen in hun volledige complexiteit zonder afzonderlijk te focussen op genderidentiteit of culturele achtergrond maar rekening te houden met meervoudige identiteiten en aandacht te hebben voor meervoudige uitsluitingsmechanismen en hoe die elkaar soms versterken.

 

*14u10-14u35: Pauze met bezoek aan infomarkt

*14u35- 16u workshops sessie 2: Keuze uit bovenstaande workshops

*16u-17u Afsluitende receptie