Stad Gent lanceert nieuw fonds voor sociale innovatie

Met een tweejaarlijks budget van 600.000 euro stimuleert de Stad Gent de brede welzijnssector om vernieuwende oplossingen te zoeken.

Met een tweejaarlijks budget van 600.000 euro stimuleert de Stad Gent de brede welzijnssector om complexe maatschappelijke uitdagingen vernieuwend aan te pakken. Een out of the box-benadering kan leiden tot nieuwe projecten en samenwerkingen met actoren in het sociale middenveld of bijvoorbeeld de academische en bedrijfswereld.

Welzijnsknelpunten innovatief aanpakken

Via het nieuwe sociale innovatiefonds stimuleert de Stad Gent de brede welzijnssector om maatschappelijke problemen op een innovatieve manier aan te pakken. Organisaties die een projectvoorstel indienen, kunnen vertrekken van de signalenbundel 2018. Daarin bundelen Gentse veldwerkers structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. Maar ook signalen die recent aan de oppervlakte kwamen door de coronacrisis komen in aanmerking.

Het reglement voor het sociaal innovatiefonds 2020-2022 treedt in werking op 1 juli 2020. Organisaties hebben drie maanden de tijd om een projectvoorstel in te dienen met als uitdaging om nieuwe allianties aan te gaan en een sociaal innovatieve invalshoek te vinden. Een onafhankelijke jury formuleert een advies en eind 2020 neemt het stadsbestuur een beslissing.

Trajectbegeleiding op maat

Organisaties kunnen een beroep doen op een innovatiecoach die hen bijstaat met het uitwerken en implementeren van het innovatieve luik. Organisaties worden uitgedaagd om nieuwe methodieken uit te proberen en buiten de bekende paden te treden. De coach moedigt hen bovendien aan om breed partners te zoeken in de bedrijfswereld, academische sector en overheidssector.