Stad Gent brengt seksuele intimidatie in kaart

Op een kaart op Safer Cities kunnen Gentenaars locaties aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie.

Op een kaart op de website Safer Cities kunnen Gentenaars, en jongeren in het bijzonder, tot eind augustus 2021 plaatsen in de stad aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Daarna gaat een team van jongeren aan de slag met de resultaten om de Stad Gent advies te geven.

Plan International en de Stad Gent werken tot eind 2021 samen in de strijd tegen seksuele intimidatie. Op een kaart op het digitale platform Safer Cities kunnen jongeren in het bijzonder tot eind augustus locaties aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Op die manier wil de Stad Gent de problematiek eerst beter in kaart brengen om daarna accuraat te kunnen optreden.

Seksuele intimidatie is onaanvaardbaar en hoort niet thuis in onze stad. Het Safer Cities-platform laat ons toe een betere kijk te krijgen op de aanwezigheid van seksuele intimidatie. Meten is weten. Het laat ons toe maatregelen op maat uit te werken.

Mathias De Clercq , burgemeester

Na augustus gaan 15 Gentse jongeren (m, v, x) in het jongerentraject 'Champions of Change' met de informatie aan de slag. Ze nemen een ambassadeursrol op in de strijd tegen seksuele intimidatie en zullen met de steun van de Stad campagne voeren naar leeftijdsgenoten én het grote publiek. Via een actieplan zullen ze ook concrete aanbevelingen formuleren voor de beleidsmakers.

Met dit initiatief zetten we seksuele intimidatie letterlijk en figuurlijk op de kaart. We moeten van onze stad een 'safe space' maken waar niemand nog met dit onaanvaardbare gedrag geconfronteerd wordt. Waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Vrij van angst. Op zijn of haar gemak. Op elk plein en in elke straat. We moeten de signalen hierover ter harte nemen, kijken en luisteren naar de concrete ervaringen van Gentenaars.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen 

Met de actie sluit Gent aan bij steden zoals Antwerpen, Brussel en Charleroi, die ook in zee gingen met Plan International in de strijd tegen seksuele intimidatie. De samenwerking kadert binnen het Gentse Actieplan antidiscriminatie en antiracisme 2020-2025.

De strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag is een terechte prioriteit voor een stad als Gent, die kansen wil bieden aan elke inwoner om zich ten volle te ontplooien. 

Heidy Rombouts , Nationaal Directeur Plan International