Digipuntbegeleiding ICC

Stad Gent biedt toegang tot digitale wereld bij daklozenopvang in ICC

Stad Gent, CAW Oost-Vlaanderen en Ateljee vzw voorzien een coronaveilig Digipunt met computers en internet in de daklozenopvang in het ICC.

Stad Gent en CAW Oost-Vlaanderen organiseren deze winter (dec 2020-maart 2021) de daklozenopvang in het ICC. Dit omdat de bestaande inloopcentra te klein zijn om mensen tijdens corona veilig op te vangen.

Dak- en thuislozen hebben veel nood aan publieke toegang tot een computer en internet. Dit blijkt al jaren uit de grote bezoekersaantallen in de Digipunten in de inloopcentra van CAW. Zij bezitten immers vaak geen (of oude) toestellen en hebben geen geld voor een degelijk internetabonnement. Tijdens de eerste lockdown – toen alle Digipunten enkele weken dicht waren – werd pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de Digipunten zijn voor deze mensen.

Daarom brengen we ook de digitale wereld naar de daklozenopvang in het ICC. We richten er een coronaveilig Digipunt in met 4 vaste computers met internetverbinding. Er zijn 2 ervaren Digipuntbegeleiders van vzw Ateljee aanwezig die bezoekers helpen bij digitale vragen. Zij managen ook de wachtrij en ontsmetten de computers na gebruik.

Als aanvulling op praktische zaken zoals douches, wasmachines en warme maaltijden, voorzien we dus ook toegang tot de digitale wereld. Naast administratie en vrije tijd kunnen bezoekers via de computers ook een plaats in de nachtopvang (die op andere locaties plaatsvindt) reserveren.

Ook voor andere Gentenaars toegang tot digitale toestellen en hulp bij digitale vragen

Ook voor andere Gentenaars zorgen we dat de digitale wereld toegankelijk blijft door Digipunten op plaatsen waar de meest kwetsbare Gentenaars komen coronaveilig geopend te houden. Waar het mogelijk is blijven ook de Digipunten met begeleiding geopend om Gentenaars te helpen bij digitale vragen. Het actuele aanbod van de geopende Digipunten is steeds te raadplegen op stad.gent/digipunten of offline op te vragen in de GentinfoPunten of telefonisch bij Gentinfo (09 210 10 10).