Sociaal Verhuurkantoor Gent neemt 250ste woning in gebruik

Op woensdag 6 maart wordt in de Vierweegsestraat in Wondelgem de 250ste woning van het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK) in gebruik genomen.

Het gaat om een woning die door Het Pandschap werd gerenoveerd. Zowel voor de Stad Gent als voor beide partners is dit een mooie mijlpaal in hun ambitieuze plannen.

Geen leegstand en gegarandeerde huur

Wie in Gent een huis, appartement of studio wil verhuren, maar liever niet meer instaat voor het beheer van de woning, kan een beroep doen op het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Samenwerken met het SVK biedt de eigenaar heel wat voordelen, zoals het vermijden van langdurige leegstand, het risico op een leegstandsheffing en een gegarandeerde huurbetaling. OCMW Gent zorgt voor een persoonlijke opvolging en begeleiding van de huurder.

Renovatie zonder zorgen

Elke woning die het sociaal verhuurkantoor aanbiedt, moet minimaal beantwoorden aan de Vlaamse kwaliteitsnormen. Voor de renovatie van de 250ste woning werkten de eigenaars samen met Het Pandschap. Deze Gentse coöperatie neemt alle rompslomp van een renovatie op zich en verhuurt ze dan via het SVK aan sociale doelgroepen. Zij verzorgen de volledige technische begeleiding tot het verkrijgen van alle nodige attesten, kunnen ook alle premies aanvragen en helpen indien gewenst zelfs met financiering van de werken. Zo krijgt de oorspronkelijke eigenaar een compleet gerenoveerde woning terug in zijn bezit. Het Pandschap kan ook de woning volledig beheren en ervoor zorgen dat de woning goed onderhouden blijft.

Het Pandschap wil dit jaar 10 en volgend jaar 15 woningen renoveren. Eigenaars van een leegstaand, te renoveren of onderbenut pand die de renovatie niet op zich willen nemen, maar het ook niet willen verkopen, beschikken dus over een interessante optie. Hun pand is niet langer leegstaand of onderbenut en na verloop van tijd krijgen ze een perfect gerenoveerde en goed onderhouden woning terug in hun bezit.

Eigenaars die hun woning verhuren via het SVK kunnen tot € 16.000 premies verkrijgen als ze hun woning renoveren.

Deze samenwerking tussen het SVK en Het Pandschap draagt bij tot een oplossing voor de hoge nood aan kwalitatieve en betaalbare woningen in Gent en vermindert de leegstand in de stad.

We brengen vandaag niet alleen een leegstaande woning terug op de markt, maar bereiken hiermee ook de mijlpaal van 250 woningen bij het SVK. Tegen 2024 willen we dit aantal bovendien verdubbelen naar 500 huurwoningen.

Tine Heyse , schepen van Wonen

Begeleiding voor woonzekerheid

De Dienst Wonen van OCMW Gent neemt de begeleiding van huurders ter harte. In de beginfase van de hulpverlening worden voornamelijk praktische zaken opgenomen zoals de opzeg, huur en regeling huurwaarborg vorige woning, hulp bij de zoektocht naar meubelen en huishoudelijke toestellen, zoeken van een nieuwe school of opvang voor de kinderen, integratie in de buurt, … In een latere fase wordt dieper ingegaan op andere levensdomeinen met als doel de zelfredzaamheid van de huurder te verhogen, in samenwerking met andere hulpverlening en gespecialiseerde diensten.

Om de woonzekerheid te garanderen is het vaak nodig in verschillende levensdomeinen ondersteuning te bieden. Via een intensieve huurbegeleiding geven we mensen kansen om te groeien op verschillende vlakken. De begeleiding bestaat grotendeels uit persoonlijk contact, in 2018 registreerden de huurbegeleiders 1.862 huisbezoeken.'

Rudy Coddens , schepen van Sociaal Beleid