Project postmobiel wonen afgerond: laatste bewoners verlaten Lübecksite

Het project maakte een einde aan de verschillende kampementen waar meer dan honderd mensen in mensonwaardige omstandigheden leefden.

Het project postmobiel wonen op de Lübecksite aan de Afrikalaan wordt afgerond. De laatste bewoners hebben vandaag de site verlaten. Het project maakte een einde aan de verschillende kampementen waar meer dan honderd mensen in mensonwaardige omstandigheden leefden.

Het project postmobiel wonen ging in november 2020 van start op de Lübecksite met 94 bewoners. De Stad Gent wilde zo een einde maken aan de kampementen waar mensen in precaire omstandigheden woonden in afgedankte woonwagens of barakken. De bewoners van de Lübecksite volgden bovendien een begeleidingstraject met het oog op een stabielere leefsituatie. Vzw Caritas Vlaanderen stond in voor het beheer van de site.

Met het Lübeckproject hebben we een einde gemaakt aan de kampementen in onze stad en kansen gegeven aan mensen die in heel mensonwaardige omstandigheden leefden. Nu de laatste bewoners het terrein verlaten hebben, kunnen we het project een paar maanden sneller dan verwacht beëindigen.

Sofie Bracke, waarnemend burgemeester

Het project zou sowieso maximaal drie jaar duren. Binnen die termijn werden bewoners naar een meer kwaliteitsvolle woon- en leefsituatie begeleid. Van de bewoners die begin 2021 op de Lübecksite leefden, vond een kwart een woning op de reguliere woningmarkt, een kwart heeft een tijdelijke vorm van huisvesting gevonden, de overige bewoners verlieten de site om bijvoorbeeld terug te keren naar het land van herkomst of door te migreren naar een andere locatie.

Nu het schooljaar is afgelopen en de laatste bewoners het terrein hebben verlaten, wordt het project afgerond. Vanaf vandaag verdwijnen de resterende woonunits en wordt de toegang tot het terrein afgesloten. Tegen de Gentse Feesten moet het terrein grotendeels ontruimd zijn. Daarna herstelt de Stad Gent de site in zijn oorspronkelijke staat. Op termijn komt er een economische invulling. De evaluatie van het project staat op de agenda van de commissie Algemene Zaken in september.