Offerfeest 2021

In Gent faciliteren de Stad Gent en IN-Gent vzw elk jaar de organisatie van het Offerfeest.

Elk jaar viert de islamitische gemeenschap het Offerfeest. Het Offerfeest is, naast het Suikerfeest, de belangrijkste feestdag voor de moslimgemeenschap.

Op het Offerfeest slachten moslims een dier als herinnering aan de liefde van Abraham voor God. Het Offerfeest is een religieus gebeuren, maar vooral ook een sociaal feest. Moslims schenken een deel van het vlees weg aan mensen die het minder goed hebben. 

Om een dier te kunnen laten slachten is een slachtvergunning verplicht (zie verder op deze pagina).

Het offeren gebeurt ook op alternatieve manieren. Moslims doen vaak een persoonlijke gift of een schenking aan een hulpfonds of ze laten via een organisatie geofferd vlees in blik uitdelen aan gezinnen die zelf geen schaap kunnen slachten.

Sperperiode

Tijdens de sperperiode van 17 juli tot en met 23 juli 2021 is er een totaalverbod op thuisslachtingen in Gent van kracht. In deze periode organiseert de lokale politiezone een verhoogd toezicht met bijzondere aandacht voor het vervoer van schapen en illegale slachtingen. Het overtreden van het slachten aan huis wordt strafbaar gesteld met een boete tot 2.000 euro.​​ 

Welke opties zijn mogelijk?

 1. Verdoofd laten slachten van een schaap of ram op een tijdelijke slachtvloer of in een erkend slachthuis
 2. Het brengen van een offer onder de vorm van giften
 3. Een schaap, ram of rund aankopen bij een slager

(!) Het onverdoofd laten slachten van schaap, geit of ram wordt sinds 2018 niet meer toegestaan.

1. Slachten op een tijdelijke slachtvloer met verdoving:

 • Je maakt zelf een afspraak bij een erkend slachthuis of erkende tijdelijke slachtvloer in het kader van het Offerfeest.
 • Je vraagt een factuur aan het erkend slachthuis of de erkende tijdelijke slachtvloer die dient als bewijs voor de terugbetaling via IN-Gent vzw.

Praktische informatie terugbetaling via IN-Gent vzw

 • Optie 1: Mail naar offerfeest@in-gent.be met de factuur van het erkend slachthuis of de erkende tijdelijke slachtvloer en een kopie van je identiteitskaart.
 • Optie 2: Kom langs in Kongostraat, 42, 9000 Gent met bewijs van je factuur en een kopie van je identiteitskaart. Dit kan elke werkdag van 09u00 tot 17u00.
 • Daarna ontvang je een terugbetaling van de slachtkosten per dier (schaap of ram). Er wordt slechts 1 terugbetaling per identiteitskaart aanvaard.
 • Het aanvragen van deze terugbetaling is mogelijk tot en met donderdag 30 september 2021.

Voor het slachten van een rund in de offerperiode moet je beschikken over een Sanitelnummer/registratienummer. Dat nummer geeft aan dat je een ‘particuliere slachter’ bent. In deze offer- en sperperiode kan je dit nummer niet aanvragen bij de Dienst Burgerzaken - Identiteit, Verhuizen en Uittreksels. Je ontvangt het sanitel- of registratienummer rechtstreeks bij aanmelding op de tijdelijke slachtvloer of bij het erkend slachthuis.

2. Giften 

Veel moslims vieren het Offerfeest met een gift aan fondsen en hulporganisaties, hier of in het land van herkomst. Gentse moslims kunnen voor meer info over schenkingen bij de volgende organisaties terecht:

 • Afghaans Culturele Vereniging
 • Al Markaz at Tarbawi 
 • Al Fath  De Toekomst  
 • Ensarija Moskee  Eyüp Sultan Camii
 • Fatih Sultan Camii  
 • Gent Cultureel Educatief centrum 
 • Gönül Elleri vzw  
 • Hizirbey Camii  
 • Ih Vak  
 • Islamitisch Cultureel Centrum 
 • Iraaks Cultureel centrum 
 • Pakistaans Cultureel Centrum 
 • Tevhid Camii 
 • Uqbat bin Naafi  
 • Yavuz Sultan Selim Camii 

3. Schaap, ram of rund aankopen bij een slager 

Je kunt terecht in verschillende islamitische slagerijen in Gent om een geslacht schaap, ram of rund aan te kopen. 

Terugbetaling slachtkosten

Laat je als Gentse moslim een schaap of ram slachten in het kader van het Offerfeest bij een erkend slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtvloer tussen 19 juli en 23 juli? Dan krijg je een terugbetaling van de slachtkosten per schaap of ram via IN-Gent vzw. Tot en met 30 september kan je een terugbetaling aanvragen met bewijs van factuur en jouw identiteitskaart.

Meer informatie bij IN-Gent vzw

Lees alles nog eens na op http://www.in-gent.be/offerfeest of neem contact op met IN-Gent.
Onderaan deze pagina vind je ook de folder in meerdere talen.