Grootschalige dak- en thuislozentelling brengt dakloosheid in Gent in kaart

Het resultaat wordt verwacht begin 2021 en zal de Stad helpen haar daklozenbeleid verder uit te bouwen.

De Stad Gent zal in november 2020 een dak- en thuislozentelling uitvoeren. Het resultaat wordt verwacht begin 2021 en zal de Stad helpen haar daklozenbeleid verder uit te bouwen. De telling wordt gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting.

De dak- en thuislozentelling maakt deel uit van een onderzoek dat de Koning Boudewijnstichting samen met de KULeuven en de Université de Liège organiseert. Ze is voorzien voor november 2020. De coördinatie gebeurt door professor Koen Hermans van de KULeuven, expert in het realiseren van daklozentellingen. Begin volgend jaar zal de analyse van de resultaten worden bekendgemaakt.

De studie zal de daklozen in kaart brengen in vier Vlaamse en Waalse gemeenten en steden, waaronder Gent en Luik. Dat is geen toeval: beide steden zijn sinds 2019 lid van het Europese URBACT-project ROOF. Gent is zelfs trekker van het project, dat ernaar streeft een einde te maken aan dakloosheid via een huisvestingsgerichte benadering. Een belangrijke focus van ROOF is dataverzameling.

Met duidelijke cijfers over de omvang, kenmerken en evolutie van Gentse daklozen kunnen we ons toekomstige beleid nog beter afstemmen op de noden van de doelgroep. Zo zetten we belangrijke stappen in de richting van het ultieme doel: het wegwerken van dakloosheid in onze stad.

Rudy Coddens , schepen van Sociaal Beleid

‘Point-in-time’-telling screent alle daklozen

Het onderzoek zal werken via een ‘point-in-time’-telling: stadsdiensten, OCMW Gent, het Centrum Algemeen Welzijnswerk en armoedewerkingen bundelen de krachten om op één dag alle gekende daklozen te screenen. Zo willen ze zicht krijgen op het aantal daklozen dat zich op dat moment in Gent bevindt en welk profiel zij hebben. Het gaat hierbij niet enkel om zogenaamde ‘straatslapers’, maar ook om mensen die uit noodzaak in barakken, auto’s en garages slapen, bij familie of vrienden inwonen (zogenaamde ‘sofaslapers’), enzovoort. Op die manier krijgt de Stad Gent een zo integraal mogelijk beeld van de omvang van dakloosheid in de stad.

De Koning Boudewijnstichting werkt samen met de deelnemende steden en gemeenten een draaiboek uit, dat later overal in België kan gebruikt worden. Dat zal toelaten de resultaten ook nationaal te vergelijken en op te volgen – iets wat ook de Vlaamse en federale overheid moet toestaan hun daklozenbeleid te versterken.

Investeringen verder uitbreiden op basis van de telling

Gent heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in preventie, opvang, tijdelijke én duurzame huisvestingsoplossingen. Toch zijn er nog steeds mensen langdurig dakloos in Gent. Er zijn in Vlaanderen geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Bij het OCMW Gent wordt jaarlijks een 500-tal langdurige daklozen begeleid, en er zijn jaarlijks 1.400 unieke gebruikers van de nachtopvang voor daklozen. Doordat bepaalde groepen daklozen niet gevat worden door deze tellingen, is dat een onderschatting.

Gent wil het principe van ‘Housing First’ uitbreiden. Daklozen worden in een huurwoning ondergebracht, met alle huurdersverplichtingen die daarbij horen maar ook met een grondige begeleiding. Gent heeft elk jaar 59 bijkomende Housing First-woningen via een versnelde toewijs naar sociale huisvesting.

We maken ook een shift in onze investeringen. We buigen het beheersen van dakloosheid naar het effectief beëindigen van dakloosheid. We doen dit door verder te investeren in structurele woonoplossingen voor daklozen.

Tine Heyse , schepen van Wonen

Daarnaast wil Gent ook het aantal huurwoningen verhuurd door het Sociaal Verhuur Kantoor verdubbelen tot 532. Een deel daarvan wordt als een vorm van Housing First toegewezen aan daklozen. Nu al krijgen die jaarlijks een 50-tal SVK-woningen toegewezen.

Daar nog eens bovenop zal de Stad 11 robuuste woningen bouwen (in de Hogeweg in Sint-Amandsberg). Dit zijn stevige, kleine woningen specifiek gericht op het ‘opnieuw leren wonen’ voor mensen met een verleden van dakloosheid. Ten slotte werkt de Stad aan opvang en oriëntatie voor mensen zonder papieren en aan een tijdelijke huisvestingsoplossing voor Intra Europese migranten.