Gratis vind-je-kindje armbandjes

Haal nu je gratis vind-je-kindje armbandje op en vind je verloren gelopen kindje sneller terug.

Op uitstap met de kindjes? Haal een gratis ‘Vind-je-kindje’-armbandje. Je kan er de naam van je kind en je Gsm-nummer op noteren zodat men je onmiddellijk kan bellen als je kind verloren loopt.

Bandjes zijn te verkrijgen in de stadswinkel en de Gentinfopunten, aan de balies van het Administratief Centrum Zuid en Portus, in het Strandgebouw en op de camping van de Blaarmeersen, op de Jeugddienst in de Kammerstraat en in alle politiecommissariaten.

Meer info:

Dienst Preventie voor Veiligheid

Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

09 268 21 00 - preventievoorveiligheid@stad.gent