Gent zoekt deelnemers voor grootschalig stres­son­der­zoek Nervocity

De Stad Gent en imec starten een grootschalig stressonderzoek en roepen Gentenaars op om een vragenlijst in te vullen op www.nervocity.be.

De Stad Gent wil samen met onderzoekscentrum imec de belangrijkste oorzaken van stress in de stad in kaart brengen en wil zoeken naar nieuwe manieren om dat stressniveau te verlagen. De Stad en imec roepen alle Gentenaars op om deel te nemen aan Nervocity, een grootschalig stressonderzoek.

Zorgen over het werk, een drukke ochtendspits, problemen thuis of in de buurt, ... Vaak zijn het zulke frustraties die stress veroorzaken. Samen met imec wil de Stad Gent onderzoeken hoe mensen die wonen en werken in Gent de drukte van de stad beleven. De centrale onderzoeksvraag is: ‘Wat geeft mensen stress in een stedelijke omgeving, en hoe kunnen een stad en partnerorganisaties daarbij helpen?’. Het onderzoeksproject loopt twee jaar en telt verschillende stappen.

Stap één: de bevraging

Het eerste deel van het onderzoek gaat van start op 20 september 2019 met een bevraging die peilt naar de oorzaken van stress in de stad. Alle Gentenaars kunnen een vragenlijst invullen op www.nervocity.be. Er ligt ook een papieren versie in De Krook en in alle wijkbibliotheken. Het doel is om 1.000 à 1.500 deelnemers te bereiken, waarbij gemikt wordt op een zo goed mogelijke afspiegeling van de Gentse bevolking op gebied van leeftijd, geslacht, woonplaats en socio-economische situatie. Wie deelneemt, ontvangt een rapport én maakt kans op een mooie cadeaubon ter waarde van 20 tot 300 euro.

Stadslucht maakt vrij. Maar zijn er ook bepaalde factoren in de stad die veel stress veroorzaken? Daar willen we via Nervocity een beter zicht op krijgen. Met die stressfactoren in beeld kunnen we bekijken hoe we ze ontzenuwen.

Rudy Coddens, schepen van Gezondheidsbeleid

Stap twee: het slimme horloge

Wie dat wil, kan zich ook meteen kandidaat stellen voor het tweede deel van het onderzoek. Dan dragen deelnemers een tijdlang een 'slim horloge'. Het horloge monitort het stressniveau van de gebruiker. Zodra verhoogde waarden waargenomen worden, registreert het horloge ook andere data, zoals locatiegegevens. De bijhorende app zal de gebruiker ook om feedback vragen. Alle metingen worden anoniem verzameld op een stresskaart om zo de plaatsen in Gent te vinden waar veel stress ervaren wordt. Het onderzoeksteam zal begin 2020 de deelnemers voor dit tweede deel selecteren.

Als City of People wil de Stad Gent inzetten op innovatieve technologieën die bijdragen tot een betere geestelijke gezondheid van haar inwoners. Nervocity is daar een mooi voorbeeld van.

Mathias De Clercq, burgemeester

Over Nervocity

Dit onderzoeksproject wordt getrokken door onderzoekscentrum imec. Het wordt ondersteund door onderzoeksgroepen van zowel Universiteit Gent als de Vrije Universiteit Brussel, Stad Gent en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio).