Extra steun voor sociale organisaties tijdens coronacrisis

Sociale organisaties die voor het werkingsjaar 2021 een convenant met de Stad hebben, kunnen tot 5.000 euro extra aanvragen.

Sinds maart kunnen veel van de activiteiten van de Gentse sociale organisaties niet doorgaan wegens de coronamaatregelen. Intussen zijn er wel vaste én nieuwe kosten. Daarom kunnen sociale organisaties die voor het werkingsjaar 2021 een convenant met de Stad hebben tot 5.000 euro extra aanvragen.

Heel wat Gentse sociale middenveldorganisaties hebben door coronamaatregelen hun activiteiten moeten reduceren of stopzetten. Armoedeorganisaties moesten hun werking dan weer uitbreiden, terwijl vaste kosten blijven doorlopen en inkomstenbronnen wegvallen. Tegelijk hebben ze bewezen een onmisbare schakel te zijn in de ondersteuning van de meest kwetsbare Gentenaars in hun gevecht tegen covid-19.

Om de goede werking van deze organisaties ook in de toekomst te garanderen, voorziet de Stad Gent een tijdelijk subsidiereglement. Sociale organisaties die voor het werkingsjaar 2021 een convenant hebben met de Stad kunnen tot 5.000 euro extra aanvragen. Het reglement wordt eind januari ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

In Gent kunnen we trots zijn op een goed vertakt en kritisch sociaal middenveld. In coronatijden hebben heel wat organisaties het extra moeilijk. We vinden het erg belangrijk om dit middenveld in deze periode een stevige duw in de rug te geven.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke kansen, Welzijn en Participatie

Dit tijdelijke subsidiereglement is het derde initiatief om het Gentse sociaal-cultureel middenveld te ondersteunen in tijden van corona. Eind vorig jaar kende de Stad al een eenmalige subsidie toe aan de 239 erkende doelgroep-verenigingen. Daarnaast voorzag de Stad in 2020 drie maanden lang een tegemoetkoming van 500 euro per maand voor erkende sociale verenigingen die op de private huurmarkt in moeilijkheden kwamen.