Buttons voor doven en slechthorenden in tijden van mondmaskers

De buttons maken mensen met een mondmasker duidelijk dat doven en slechthorenden afhankelijk zijn van liplezen en mimiek.

De Stad Gent verdeelt 700 gratis buttons voor dove en slechthorende Gentenaars. De buttons maken mensen met een mondmasker duidelijk dat doven en slechthorenden afhankelijk zijn van liplezen en mimiek. Vorig jaar kocht de Stad Gent daarom ook 9.000 venstermondmaskers.

Personen met een auditieve beperking hebben het moeilijk in tijden waarin iedereen een mondmasker draagt, want zij zijn voor hun communicatie afhankelijk van mimiek en liplezen. Daarom verdeelt de Stad Gent 700 gratis buttons voor doven en slechthorenden via de lokale dienstencentra, de stadswinkel, de stedelijke seniorenraad en partnerorganisaties Ahosa vzw en Doof Vlaanderen. Bij de buttons horen ook kaartjes met tips voor de gesprekspartner.

Ik werd slechthorend rond mijn 27ste. Corona heeft mijn leven er niet makkelijker op gemaakt, maar de button maakt een gesprek aanknopen eenvoudiger. Onlangs zag een kassierster mijn button en deed spontaan haar mondmasker af om duidelijk te spreken. Bij dove en slechthorende mensen is dat trouwens geen inbreuk op de regels zolang je voldoende afstand bewaart.

Greet Garriau (46) , vrijwilliger bij Ahosa vzw (Anders HOren Samen Aanpakken)

Samen met tal van partnerorganisaties werken wij aan een inclusieve stad. Beperking of niet: iedereen moet evenwaardig aan het leven in onze stad kunnen deelnemen. Soms maakt een klein hulpmiddel daarbij een groot verschil. Dat is zo met deze buttons.

Astrid De Bruycker , schepen van Welzijn en Gelijke Kansen