Alle dak- en thuislozen in Gent geteld om beleid op maat uit te rollen

De resultaten van de eerste telling zijn er: Gent telt 1.873 dak- en thuislozen. Het onderzoek moet het beleid beter afstemmen op de noden.

Onder het motto ‘Iedereen telt mee’ telde de Stad Gent op 29 en 30 oktober 2020 alle dak- en thuislozen in de stad. De resultaten van die eerste, grote telling zijn bekend: Gent telt 1.873 dak- en thuislozen. Het onderzoek moet het beleid de komende jaren nog beter afstemmen op de noden.

In totaal werden in Gent 1.873 dak- en thuisloze personen geteld. Er werden 1.472 volwassenen gerapporteerd en 401 direct betrokken kinderen. Dat zijn kinderen die zich in dezelfde precaire woonsituatie bevinden als hun dak- of thuisloze ouder(s). De Stad wil de telling binnen enkele jaren herhalen om zicht te krijgen op de evolutie van dak- en thuisloosheid in Gent.

De daklozen op straat zoals we die kennen vormen maar een klein deel van alle dak- en thuislozen. Het gaat om een erg diverse groep van mensen die geen permanente, kwalitatieve woonst hebben. Sommige slapen op straat, in een garage of auto, andere verblijven bij vrienden en familie, in instellingen of in opvangsystemen.

  • Van de getelde personen verbleven 124 volwassen en 7 kinderen in de openbare ruimte.
  • 418 volwassenen en 132 kinderen verbleven in opvang of een instelling zonder woonoplossing.
  • 264 volwassenen en 82 kinderen verbleven in niet-conventionele ruimtes (garage, tent, auto, barak…).
  • 565 volwassenen en 128 kinderen verbleven tijdelijk bij vrienden of familie (sofaslapers).
  • 76 volwassenen en 48 kinderen zaten in een situatie van dreigende uithuiszetting.
  • 25 volwassenen en 4 kinderen werden als dak- of thuisloos geteld zonder dat hun specifieke (slaap)situatie op dat moment gekend was.

Op weg naar meer duurzame oplossingen

Deze legislatuur wordt aan verschillende, nieuwe projecten in de strijd tegen dakloosheid gewerkt. De Stad Gent vertrekt daarbij vanuit een focus op preventie en duurzame huisvesting. Zolang er geen voldoende duurzame oplossingen zijn, zet de Stad ook blijvend in op opvang en tijdelijke huisvesting. De focus ligt onder meer op het voorkomen van uithuiszettingen, het snel ingrijpen bij huurachterstal in private woningen, en op de opvang en oriëntatie van chronisch daklozen.

Daklozen zijn niet enkel mensen die op straat slapen, maar bijvoorbeeld ook jongeren die bij verschillende vrienden logeren. Onze nieuwe projecten die op stapel staan, sluiten zeer goed aan bij de groepen die uit dit onderzoek naar voor komen. Zo hebben we recent 17 plaatsen voorzien voor 24-uursopvang voor chronisch daklozen en plannen we een pilootproject met een aantal plaatsen voor 24-uursopvang voor andere groepen, onder andere voor jongeren.

Rudy Coddens , schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding 

De Stad wil ook bijkomende sociale woningen creëren en het aantal woningen dat verhuurd wordt via het Sociaal Verhuurkantoor verdubbelen. De Stad werkt ook een actieplan uit om langdurige dakloosheid weg te werken via duurzame huisvestingsoplossingen. Op dit moment worden bijvoorbeeld 11 robuuste woningen gebouwd voor daklozen met complexere problemen.

De Stad Gent is vragende partij om een beter zicht te krijgen op de situatie van dak- en thuislozen in Gent. Deze telling brengt ook de verborgen dak- en thuislozen in beeld. Hierdoor kunnen we, samen met talrijke organisaties, nog beter werk maken van oplossingen op maat. We weten dat een dak aanbieden onvoldoende is en zetten daarom in op mensen een thuis bieden. We pakken de dak- en thuisloosheid structureel aan door bestaande initiatieven zoals SVK op te schalen en gericht bijkomende initiatieven zoals Robuuste Woningen op te starten. 

Tine Heyse , schepen van Wonen

Wat voorafging

Eind oktober 2020 voerden ongeveer 120 organisaties een telling uit van dak- en thuisloze mensen in de steden Aarlen, Luik, Gent en in de provincie Limburg. Bij de verzamelde gegevens kunnen deze worden toegevoegd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Leuven, die op eigen initiatief al een soortgelijke telling hadden gedaan. De resultaten en cijfers van de tellingen van de verschillende steden en gemeenten zijn beschikbaar op www.kbs-frb.be.

In Gent hielpen 37 organisaties mee tellen: naast de stadsdiensten ook het CAW, wijkgezondheidscentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, armoedeverenigingen en andere middenveldorganisaties. Zij kregen een stoomcursus om correct en eenvormig te tellen. Op de teldag organiseerde de Stad Gent ook nacht- en dauwpatrouilles met straathoekwerkers en buurtstewards om het aantal effectieve buitenslapers fysiek te tellen. De telling past in een ruimer initiatief van de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met onderzoekers van LUCAS KULeuven en de ULiège, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, en vele partners op het terrein.