Afgelopen jaar extra coronasteun voor 2.343 kwetsbare Gentse jongeren

2.343 jongeren met een Gents OCMW-dossier hebben dit jaar eenmalig een extra premie gekregen om hen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

2.343 jongeren met een Gents OCMW-dossier hebben dit jaar eenmalig een extra premie gekregen om hen te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Dakloze jongeren en jonge mensen met inwonende kinderen werden extra ondersteund.

Van de Gentse OCMW-cliënten in 2021 is 16 procent tussen de 18 en 25 jaar oud. Zij zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Zo verloren veel jongeren die als student aan de slag waren of een job hadden in de horeca- of evenementensector (deels) hun inkomen. De Stad Gent kreeg federale middelen om OCMW-cliënten tussen 18 en 25 extra te ondersteunen, en bereikte met de steunmaatregel in totaal 2.343 Gentse jongeren, samen goed voor 642.500 euro.

Met de extra steun vanuit de federale regering hebben we jongeren geholpen om noodzakelijke uitgaven op te vangen die ze zelf moeilijk of niet kunnen dragen, zoals kosten voor schoolboeken en internet. Maar we vragen wel een aanpak op lange termijn om hun toekomstperspectieven te vrijwaren. Na corona zullen mentale en financiële problemen niet zomaar verdwijnen.

Rudy Coddens , schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding

Op basis van de financiële situatie van de jongere kende de Stad de eenmalige premie toe. Jongeren met recht op leefloon (93 procent van alle begunstigden) kregen een premie van 250 euro. De jongeren die niet tot deze groep behoorden (7 procent van de begunstigden), ontvingen een premie van 150 euro. Voor jongeren met extra noden was er een hogere premie. 130 dakloze jongeren kregen zo een supplement van 200 euro, 246 jonge mensen met kinderen kregen een supplement van 100 euro per inwonend kind.