Verhoogde Tegemoetkoming

Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen bij hun ziekenfonds een aanvraag indienen voor de verhoogde tegemoetkoming in gezondheidszorgen.

Deze verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor de betrokkene als voor de personen ten laste.
De zorgverstrekker kan zien of je van een verhoogde tegemoetkoming geniet via je identiteitskaart of het kleefbriefje van je ziekenfonds (de 2 getallen links onder eindigen op 1).

Welke rechten krijg je?


Een verhoogde terugbetaling in de ziekteverzekering


- Een verhoogde terugbetaling voor een consultatie bij de huisarts, tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverstrekker door een lagere persoonlijke bijdrage (remgeld). Je betaalt dus minder!
- Een verhoogde terugbetaling bij opname in een ziekenhuis en voor sommige geneesmiddelen
- Een lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten en verbod op kamer- en honorariumsupplementen bij opname in gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer.
- De toepassing van de regeling sociaal betalende derde bij je huisarts. Hierdoor moet je enkel het remgeld betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds.
- Een lager plafondbedrag voor de ziektekosten die je jaarlijks moet betalen, dankzij de maximumfactuur. Zodra je kosten tijdens een kalenderjaar 450 euro bedragen, krijg je automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald.

Andere voordelen, zoals:


- Een lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering. De jaarbijdrage bedraagt 50 euro voor gewoon verzekerden en 25 euro voor wie op 1 januari van het jaar ervoor recht had op de verhoogde tegemoetkoming.
- Vijftig procent korting voor trein en nog meer korting bij De Lijn.
- Een verwarmingstoelage indien woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp.

Andere voordelen specifiek voor Gent of Oost-Vlaanderen:


- Ontheffing bij provinciale belastingen.
- Een korting bij het legen van de aalput via IVAGO.
- Gratis huisvuilzakken of extra ophaalkrediet via de Stad Gent.
- Gratis beheersen van kakkerlakken via de Stad Gent.
- Korting via de UiTPAS: je betaalt maar 1 euro voor de aankoop van een UiTPAS en krijgt 80% korting voor deelname aan een activiteit bij een UiTPASorganisator.

Wie heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming?

Je krijgt een automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming als:
- je het leefloon van het OCMW ontvangt (dat u gedurende 3 maanden moet hebben)
- je de inkomensgarantie voor ouderen ontvangt
- je de toelage voor personen met een handicap ontvangt, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid: integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
- je de tegemoetkoming ontvangt voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.
- een kind dat ingeschreven is als gerechtigde in de hoedanigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV’s)
- het kind dat ingeschreven is als gerechtigde in de hoedanigheid van wees.

Mensen met een laag inkomen kunnen de verhoogde tegemoetkoming aanvragen na financieel onderzoek.

 

Meer info?
Bekijk onze folder onderaan.
Wil je weten of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming? Ga dan naar je ziekenfonds in je buurt.