Wegwijs in de gezondheidszorg

Waar kan je in Gent terecht voor medische hulp en advies? Lees welke zorgverlener je waar helpt, hoeveel je betaalt en hoe je kan besparen.

Heb je een dringend medisch probleem 's avonds, in het weekend of op een feestdagContacteer de wachtdiensten.

programma

Waar kan je terecht?

Gezondheidszorg betaalbaar houden

Verhoogde tegemoetkoming

Heb je een laag inkomen? Dan heb je mogelijk recht op een verhoogde tegemoetkoming. Je betaalt dan minder voor bepaalde gezondheidszorg.

Soms krijg je een verhoogde tegemoetkoming automatisch, bijvoorbeeld als je een leefloon krijgt. Soms moet je het zelf aanvragen bij je ziekenfonds. Je ziekenfonds kijkt dan in detail na of je recht hebt.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan:

  • Betaal je minder voor een doktersconsultatie, ziekenhuisopname en bepaalde geneesmiddelen.  
  • Krijgen je kinderen - of personen ten laste - die ook.
  • Eindigt de code op jouw klevertje van het ziekenfonds op een ‘1’     

Algemene tips om kosten te besparen

  • Heb je een verhoogde tegemoetkoming of een laag inkomen? Vraag om de derdebetalersregeling toe te passen. Zo betaal je enkel je persoonlijke bijdrage.
  • Vraag vooraf of je arts geconventioneerd is, en dus met vastgelegde tarieven werkt. 
  • Kan je je gezondheidskosten niet betalen? Ga dan langs bij het OCMW in je buurt.
  • In bepaalde medische gevallen heb je specifieke financiële steun. Bekijk het overzicht van RIZIV. Ook je ziekenfonds kan je meer info geven.